Vil innføre drosjeavgift på Kjevik

Avinor vil nå innføre en egen tilkomstavgift for drosjer på Kristiansand lufthavn Kjevik. Tilsvarende forslag i Bergen og Stavanger har ført til kraftig kritikk fra drosjenæringen.

Kristiansand lufthavn Kjevik

Bom og betalingssystem er allerede montert i området ved taxioppstillingsplassene.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Kristiansand lufthavn Kjevik

Nå risikerer drosjene å måtte betale en avgift for å bruke holdeplassen på Kristiansand lufthavn Kjevik.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Den nye drosjeavgiften ved Kristiansand lufthavn Kjevik kan bli innført allerede fra i sommer.

Det sier lufthavnsjef Thomas Langeland til NRK.

– Avinor prøver å tilrettelegge for gode reiseopplevelser og en sikker tilgjengelighet foran terminalen. En del av det bildet er å ha en tilrettelagt kollektivtransport, sier han.

Senere denne uken skal lufthavnsjefen møre representanter for taxinæringen i Kristiansand for å drøfte planene om en slik drosjeavgift.

NRK har vært i kontakt med både Agder Taxi og Taxi Sør, men ingen av selskapene ønsker å kommentere denne saken før etter møtet med Avinor.

Venter ikke reaksjoner

Thomas Langeland

Lufthavnsjef Thomas Langeland venter ingen sterke reaksjoner på den nye drosjeavgiften.

Foto: Frans Kjetså

Lufthavnsjefen sier han ikke venter sterke reaksjoner fra publikum eller drosjenæringen på den nye avgiften.

– Nei, det regner vi ikke med. Det er klart at det nok er en del diskusjon blant drosjeeierne, men dette er noe som er gjennomført på flere av Avinors store lufthavner og som vi vil gjennomføre på ytterligere lufthavner, sier Langeland.

Så langt er det ikke klart hvor mye drosjene må betale i avgift for å kjøre inn på terminalområdet.

Drosjenæringen i Bergen kritisk

Tilsvarende avgift er også planlagt innført i Bergen og Stavanger og drosjenæringen i Bergen er sterkt kritisk til innføringen av en slik avgift, ifølge tidligere oppslag i Bergens Tidende.

Drosjenæringen i Bergen mener avgiften vil bli lagt over på kundene og at dette vil gjøre taxituren til Flesland dyrere.

Også i Stavanger er drosjenæringen både skeptisk og kritisk til en egen drosjeavgift på Stavanger lufthavn Sola.

Lufthavnsjef på Kjevik Thomas Langeland sier det er hensynet til kollektivtrafikken som gjør at Avinor vil innføre den nye tilkomstavgiften.

– I dag har vi tilrettelagt for både buss og drosjer foran terminalen, men så ser vi at det er en del andre reisende som benytter kjørefeltet inn foran terminalen. Dette kan skape visse utfordringer trafikksikkerhetsmessig, sier han.