Vil ikkje forby Jodel

Å legge ned forbod mot å bruke nettsamfunnet Jodel er ikkje løysinga for å hindre anonyme bombetrugslar. Det seier assisterende direktør, Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Onsdag vart det sett fram ein bombetrugsel mot Vennesla videregående skole.

Assisterende direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet