Vil ikke undersøke hvem som deponerer flis ulovlig

Ordføreren i Valle beklager at kommunen ikke reagerte momentant da Fylkesmannen i fjor påviste et ulovlig flisdeponi på det kommunale industriområdet på Rysstad.

Flishaug i Valle

Flisdeponiet på Rysstad da Fylkesmannen var på befaring i 2013. Området ble tilrettelagt av kommunen for småskalaproduksjon av ved i 2011.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

Tarald Myrum nasjonalpark

Ordfører i Valle, Tarald Myrum.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Flishaug i Valle

Flyfoto av industriområdet på Rysstadmo i 2006 (øverst) og i 2010 (nederst).

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

Men kommunen vil ikke undersøke hvem som har stått for den ulovlige dumpingen.

– Det tviler jeg på. Jeg føler ikke at dette er en så stor sak. Det som er viktig nå, er å få stoppet dumpingen og å sikre området, sier ordfører Tarald Myrum.

– Vi setter liten pris på at vi har fått en påpakning fra Fylkesmannen, sier ordfører Tarald Myrum.

– Bakgrunnen er at kommunen planerte ut et område i utkanten av industriområdet til bruk for småskalaproduksjon av ved i 2011. Det ble godkjent av byggesaksavdelingen i Valle kommune. Men nå viser det seg at det har foregått ulovlig dumping av flis og sagspon, sier Myrum.

Miljøvernavdelingen slo alarm

Det var på høsten i 2013 at folk fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust-Agder oppdaget flisdeponiet som de karakteriserer som ulovlig. De ba om en forklaringe fra kommunen, men da de oppsøkte området sommeren 2014, oppdaget de at det fremdeles ble dumpet flis på stedet.

– Hva tenker du om at det har foregått?

– Det skulle selvsagt ikke ha skjedd, sier Myrum.

– Valle kommune har tatt tak i dette nå, og foreslår å «plastre» – å kle den aktuelle skråningen med jord – slik at området blir avsluttet. I tillegg har vi sendt brev til de ulike aktørene i området hvor vi understreker at dumping av spon og sagavfall må opphøre – at det er ulovlig, sier Myrum.

– Skulle ha reagert momentant

Flishaug i Valle

Oppbevaringen av flis har fortsatt etter at Fylkesmannen påpekte forholdet. 2014.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder
Flishaug i Valle

Deler av massene kan ha havnet i vassdraget. Bilde fra sommeren 2014.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder

Myrum beklager at dumpingen av flis fortsatte til tross for påpekningen fra Fylkesmannen.

– Når en får brev fra Fylkesmannen, skal en reagere momentant, så jeg beklager at det ikke ble gjort. Det er beklagelig at Fylkesmannen måtte purre. Men nå føler jeg vi har foreslått tiltak som ivaretar Fylkesmannens påpekninger.

– Men saksbehandlere hos Fylkesmannen har sagt til NRK at tiltakene dere har foreslått ikke er gode nok. Hva tenker du om det?

– Da må Fylkesmannen komme med anvisninger om hva han vil anbefale. Dette er vårt forslag, og nå venter vi på nærmere svar fra Fylkesmannen.

– Ikke så stor sak

I purrebrevet fra Fylkesmannen ber saksbehandlerne om å få en rask avklaring på hvem som er leietakere i området, og de ønsker svar på om kommunen kjenner til hvem som deponerer flis på tomta.

– Vet dere hvem som har dumpet flis? Er det de fire som driver med vedproduksjon, eller kan det være andre bedrifter som ligger på industriområdet?

– Jeg har ingen informasjon om hvem som har gjort det.

Flishaug i Valle

Bilde fra tomta sommeren 2014.

Foto: Lillian Raudsandmoen / Fylkesmannen i Aust-Agder