Ungdom vil ikke røyke

Nesten alle ungdomskoleelever i Vest-Agder vil avstå fra røyking.

Askebeger

Skal røyke mindre: Sørlendinger skal ned på landsnivå.

Foto: FRANCK CAMHI

Hele 95 prosent av alle ungdomskoleelevene i fylket vil delta i det statlige programmet FRI, som går over tre over.

Agderfylkene ligger på landstoppen når det gjelder røyking, og målet med kampanjen er å få sørlendinger ned på nivå med resten av landet.

På landsnivå røyker 25 prosent av befolkningen. Agderfylkene ligger tre prosent høyere.

- Vi ser svært positivt på at vi klarer å få med så mange av elevene. Vi vil bevistgjøre elevene hva slags valg de gjør, sier Sidsel Birkeland Skaar, rådgiver hos Fylkesmannen i Vest-Agder.

- Å begynne å røyke er et valg som får konsekvenser for helse og levesett videre i livet, advarer Birkeland Skaar.

Kan skrive kontrakt

Elevene kan skrive en kontrakt på at de skal holde seg røykfrie i tre år.

- Dette er et bevisst valg som både de og foreldrene må skrive under på, sier Birkeland Skaar.

- Hva vil konsekvensen av et slikt antirøyk-program være på sikt?

- På sikt tror jeg det vil bidra til at vi får ned agderfylkene på landsnivå - i hvertfall.