Uenighet om økt bemanning vil få ned sykefravær

Sykefraværet i helse- og sosialsektoren i Kristiansand er betydelig. Like fullt mener helse- og sosialdirektøren at det ikke er riktig å øke grunnbemanningen i denne sektoren.

Beboer på sykehjem

Det er uenighet i Kristiansand om høyt sykefravær i helse- og sosialsektoren kan løses ved å styrke grunnbemanningen.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet er uenig, og mener flere ansatte vil gi lavere sykefravær. Hun forteller at hennes parti hvert eneste år har lagt inn en styrking av bemanningen i helse- og sosialsektoren i budsjettet.

– Det handler både om det som går på sykefravær, men det handler også, og kanskje aller mest, om å få flere deltidsansatte over i fulle stillinger.

I likhet med helse- og sosialsektoren i mange norske kommuner, sliter også denne sektoren i Kristiansand kommune med relativt høyt sykefravær.

Til tross for dette, sier helse- og sosialdirektøren at det ikke er aktuelt med høyere grunnbemanning i sektoren. Det koster mer enn det smaker, mener hun.

Mette Gundersen fra Arbeiderpartiet, mener dette er svært klare signaler fra helse- og sosialdirektøren på hvordan situasjonen i kommunen egentlig er.

Mette Gundersen

Mette Gundersen i Arbeiderpartiet, mener grunnbemanningen i helse- og sosialsektoren må opp, for å få bukt med høyt sykefravær.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bemanningen en god nok i dag

Viggo Lutcherat fra Kristelig Folkeparti, som er leder i helse- og sosialstyret, mener at høyt sykefravær ikke nødvendigvis vil bli redusert dersom grunnbemanningen går opp.

Saken skal opp til behandling i helse- og sosialstyret på tirsdag, men Lutcherat mener det som har vært lagt frem av fakta på området er sprikende.

Han er derfor skeptisk til om det faktisk vil hjelpe.

– Jeg er ikke overbevist om at det er det rette tiltaket. Jeg jobber jo i helsevesenet selv, og tenker at det er i hvert fall ikke sånn at vi er sikre på å lykkes hvis vi øker grunnbemanningen.

Hans inntrykk er at bemanningen i helse- og sosialsektoren i Kristiansand er bra nok i dag.

Viggo Lutcherat

Viggo Lutcherat i KrF, er ikke overbevist om at det vil hjelpe å styrke grunnbemanningen i helse- og sosialsektoren.

Foto: NRK

Men Mette Gundersen er ikke fornøyd. Hun sier den eneste veien til høyere tilfredshet både blant de ansatte og brukerne er flere penger på bordet.

– Det koster å ha god ledelse, det koster å ha flere folk på jobb, og det koster å ha et inkluderende arbeidsliv. Så spørsmålet er jo hvem som er villig til å legge penger på bordet, om det er administrasjonen eller politikerne, avslutter hun.