Vil ikke love sikring av kaikanter

Bare det siste halve året har det gått to biler i sjøen fra usikra kommunale parkeringsplasser i Arendal. Men hverken kommune eller havnevesen vil love sikring av kaikantene.

Bil i vannet

Denne bilen trillet i sjøen fra en usikret parkeringsplass ved det gamle Rådhuset i Arendal 28. april. Det satt barn i bilen like før den gikk i sjøen.

Foto: Politiet/Twitter

Flere kommunale parkeringsområder i Arendal mangler helt sikring ytterst på kaikanten, og på flere av stedene heller parkeringsplassene i tillegg ut mot sjøen.

Barn i bilene

Forrige fredag rullet en bil ut i sjøen fra Rådhuskaia. Den kvinnelige sjåføren glemte håndbrekket da hun skulle levere barna i barnehagen, og de hadde akkurat forlatt bilen da den gikk i sjøen.

Også i oktober i fjor gikk en bil i sjøen fra en parkeringsplass på det kommunale ferjeleiet på Skilsø på Tromøya. Også her var det barn i bilen like før den gikk i sjøen.

Tidligere har det også skjedd mer alvorlige ulykker med biler i sjøen fra dette området.

Parkeringsplass ved sjøen Arendal

Flere av parkeringsplassene ved det gamle rådhuset i Arendal heller nedover mot vannet og det er ingen sikring på kaikanten.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Krever sikring

Distriktsleder for Trygg Trafikk i Aust-Agder, Paal Ove Sodefjed, krever nå at de ansvarlige sikrer parkeringsområdene.

Paal Ove Sodefjed

En enkelt sak å sikre kaikantene på de kommunale parkeringsplassene, sier distriktsleder for Trygg Trafikk i Aust-Agder, Paal Ove Sodefjed. Han krever handling.

Foto: Leif Dalen / NRK

– Det er jo helt unaturlig å anlegge parkeringsplasser like ved sjøen uten å tenke på sikring.

Det er jo relativt enkelt å sikre disse områdene med en liten kant, slik at man kan unngå alvorlige ulykker, understreker Sodefjed.

–Glad for at det ikke gikk liv

Havnesjef, Rune Hvass i Arendal bekrefter at Havnevesenet formelt har ansvar for kaikanten, men legger til at saken har havnet litt mellom to stoler fordi det er Arendal kommune som parkeringen i området.

–Jeg er svært glad for at de gikk bra i disse tilfellene. Det kunne fort ha gått utover liv og helse.

Rune Hvass

Havnesjef Rune Hvass i Arendal sier sikring av kaikantene ved kommunale parkeringsplasser har falt mellom to stoler.

Foto: Kari Løberg Skår/NRK

Hvass understreker at det er enorme områder som allerede er sikret, men på langt nær alle. Han har nå tatt kontakt med kommunen om saken, men kan ikke love tiltak.

Kan ikke love sikring

Torsdag ettermiddag hadde kommunens folk befaring ved Rådhuskaia, men driftsleder Vidar Eng kan heller ikke love sikring.

– Det har vært parkering her i alle år uten alvorlige ulykker og i tillegg vil området i framtida trolig bli brukt til noe annet enn parkering.

Kommunen vil likevel gjøre en vurdering på pris og nytten av å sette opp et gjerde eller en kant mot sjøen.

Parkering, Rådhuskaia, Arendal

Arendal kommune hadde torsdag befaring på parkeringsområdet der en bil gikk i vannet i forrige uke. Driftsleder Vidar Eng i midten med blå jakke.

Foto: Erik Wiig Andersen