Vil ikke kritisere UD i Kongo-saken

Stortingsrepresentant for Høyre i Vest-Agder, Peter Gitmark, sier det er dypt tragisk at Tjostolv Moland døde i fengselet i Kongo. Gitmark, som sitter i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, mener det ikke er grunnlag for å kritisere Utenriksdepartementet for det de har gjort for å hjelpe Moland og French.

Peter Gitmark

Høyres Peter Gitmark vil ikke kritisere UD.

Foto: NRK

– Jeg føler først og fremst en dyp medfølelse med familien. Dette har vært et mareritt som har fått lov til å utspille seg over fire år, fra de ble fengslet i 2009 til det tragiske dødsfallet, sier Gitmark til NRK.

Tjostolv Moland, en av de to nordmennene som har vært fengslet i Kongo siden 2009, ble funnet død på sin celle søndag morgen.

Utenriksdepartementet orienterte om dødsfallet på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

Forståelse for kritikken

Knut Moland, faren til avdøde Tjostolv Moland fra Vegårshei, klandrer Utenriksdepartementet for måten norske myndigheter har håndtert saken på.

Han krever nå rask innsats fra UD for å hjelpe kameraten Joshua French som fortsatt sitter fengslet i Kongo.

Peter Gitmark har full forståelse for kritikken.

– Jeg har stor, stor forståelse for at familie og venner skulle ønske at Moland og French var tilbake i Norge og at de hadde begynt sitt normale liv igjen. Men den informasjon jeg har, gir ikke grunnlag for å rette kritikk mot Utenriksdepartementet, sier Gitmark.

– Hvordan begrunner du det standpunktet?

– Det er først og fremst ut i fra offentlig informasjon, men også informasjon som har tilfalt ulike stortingsfora. Men det er ekstremt vanskelig å gripe inn i et annet lands lov- og rettsprosesser. Norge har ved flere anledninger tatt dette opp på aller høyeste nivå, og i tillegg har vi hatt flere i Utenriksdepartementet som har jobbet nesten fulltid med denne saken, for å sikre løslatelse. Det har vært et stort antall ressurser som er lagt ned i denne saken, og jeg beklager ekstremt sterkt at det ikke har kommet et positivt bidrag ut fra det, sier Gitmark.

– Prosessen er under enhver kritikk

Gitmark sier det har vært fryktelig vanskelig for norske myndigheter å påvirke kongolesiske myndigheter i denne saken.

– Kongo er et land som i stor grad er preget av vilkårlighet. Denne saken her ender opp med henholdsvis fire og fem dødsdommer og et tragisk dødsfall på cella og en masse latterlige utfall i retten hvor man ble dømt som spioner for Norge. Så prosessen er jo under enhver kritikk, sier Gitmark.

– Etter dette tragiske dødsfallet sitter nå Joshua French alene på cella i Kongo. Hva tror du om hans situasjon?

– Jeg håper inderlig at kongolesiske myndigheter tar til fornuft og at man ser at dette er en mann som nå har, uansett hva han måtte ha gjort, sonet mer enn nok og at det er helt naturlig at han slippes fri og det ikke blir snakk om noen soningsoverføring, men en reell frigivelse og et amnesti slik at han kan begynne med sitt liv igjen, avslutter Gitmark.

– Kan ikke kreve utlevering

Utenriksminister Espen Barth Eide orienterte pressen om dødsfallet til Tjostolv Moland søndag kveld.

Mandag morgen utdyper Barth Eide Norges rolle i denne saken overfor NRK.

– Jeg tror folk er nødt til å erkjenne at det er ikke bare slik at vi kan gå å kreve at nordmenn blir utlevert fra et annet land. Like lite som det er noen automatikk i at vi vil utlevere utlendinger som er arrestert og dømt i Norge til et annet land, sier Barth Eide.

Han sier norske myndigheter har gjort mye i denne saken.

– Det vi har prøvd å få til er en soningsoverføring eller en benådning. Kongo har aldri sagt nei til de forespørslene. Problemet er at de heller aldri har sagt ja, og at denne dialogen har trukket veldig ut i tid, sier Barth Eide.