Mener flertallet vil godta eiendomsskatt i Mandal

Salg av kommunale eiendommer i Mandal vil ikke hjelpe på den dårlige økonomien i kommunen, mener ordfører Tore Askildsen (KrF).

Ordfører i Mandal

Ordfører Tore Askildsen i Mandal føler seg trygg på at det blir innført eiendomsskatt i kommunen.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Flertallet i Mandal bystyre (Frp, H, Sp og uavhengig representant) er kritisk til den foreslåtte kuttlista som rådmannen har lagt fram som innspill til budsjettet for 2013.

Flertallet jobber i disse dager med å utforme sitt forslag til budsjett for 2013 og den kommende fireårsperioden for den kriserammede kommunen.

Partiene vil selge eiendommer for å redusere noen av kuttene i 2013-budsjettet.

Ingentig å selge

Ordfører Tore Askildsen (KrF) tror ikke eiendomssalg vil hjelpe Mandal.

– Alt som kan selges er solgt eller lagt ut for salg. Jeg kan ikke se at det er mer enn noen mindre tomter og deler av fjellskråninger igjen å selge.

– Skal vi selge noe mer, må vi begynne å selge byggene vi selv bruker. Det er ikke aktuelt, sier Askildsen.

Krisemaksimering

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til løsning på det økonomiske uføret, men den kuttlista liker flertallet dårlig.

Sven Seljom (H)

Sven Seljom (H) mener rådmannens kuttliste framkaller unødig frykt.

Foto: NRK

Talspersoner for flertallet, Alf Erik Andersen (Frp) og Sven Seljom (H), mener Mandal må øke satsningen på skole og fortgang i gjennomføringen av eldreplanen.

– Rådmannens liste inneholder en lang rekke kutt som går altfor langt. Vår oppfatning er at kuttforslagene som er lagt fram og trusselen om oppsigelser er uheldige og skaper unødig frykt, i stedet for å fremme kreativitet for å løse kommunens utfordringer.

Realisitisk

Ordføreren mener rådmannens framstilling av den økonomiske situasjonen har vært realsitisk.

– Den synliggjør hvilke store utfordringer vi står overfor. Det har aldri vært sånn at vi skal si opp 80 eller 100 ansatte i Mandal kommune, men det har synliggjort på en konkret og tankevekkende måte hvor store utfordringer vi egentlig står overfor, sier Askildsen.

Han sier uføret ikke lar seg ordne ved å snu på noen enkeltsteiner og at kuttene som må gjøres vil kreve nedbemanninger.

– Det er viktig at folk forstår hvor alvorlig dette er. Dette har rådmannen tegnet klart for oss for ett år siden, og nå begynner det å synke inn i folk. Nå må vi ta de konsekvensene vi må.

Både unge og eldre i Mandal blir rammet når politikerne må kutte førti millioner kroner i budsjettet. Ifølge Fædrelandsvennen har kommunen nå en gjeld på 1,1 milliarder kroner.

SE VIDEO fra 20. september: Dårlig økonomi i Mandal opprører de ansatte.

Trygge videre drift

Askildsen sier han håper at partiene skal finne en felles forståelse av at det er behov for eiendomsskatt i kommunen.

– Jeg er glad for at vi ser ut til å ha et rimelig likt bilde av den økonomiske situasjonen og se at dette ikke bare kan løses med kutt, men at vi også må øke inntektene for å komme rimelig bra ut av situasjonen.

– Og det ser ut til at det er en sånn forståelse blant et flertall av bystyrets medlemmer.

Askildsen sier det også er viktig å ta de grepene som er nødvendige nå, for å sørge for trygghet i årene som kommer.

– I tillegg til å foreta de kutt som er nødvendige for å komme i balanse, må vi få ei god bunnlinje som gjør at vi har trygghet for driften videre, så de ansatte ikke opplever en utrygghet i forhold til stillingene sine i årene framover, sier Askildsen.