Hopp til innhold

Vil ikke ha skuterkjøring på eiendommen

– Vi er avhengige av positive grunneiere for å få til snøskuterløyper i kommunen, sier Ordfører i Åseral Oddmund Ljosland. Det er det ikke alle grunneierne som er.

Snøskuter

Ordfører Oddmund Ljosland tror at åsdølene stiller seg bak fornøyelseskjøring med snøskuter i kommunen.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Jeg lever av å leie ut grunnen min til fiskere og jegere, folk må huske på at dette er mitt inntektsgrunnlag, sier Hans Akermann som er en av grunneierne som nå kan få kjørelystne skuterungdom på eiendommen sin.

Åseral kommune hadde åpent møte om fornøyelseskjøring med snøskuter på mandag. Der var både Akermann og Ordføreren. Begge er grunneiere, men synet på skuterkjøringen er delt.

Kan ikke holde på tomten

– Som grunneier må man ha det fokuset at man ikke bare kan sitte å holde på sin egen eiendom, sier ordfører Ljosland.

Han mener at de som får løyper over eiendommen kan være sikre på at eiendommen blir godt bevart.

– De som får en slik løype over sin grunn må vite at det ligger mange

Hadde det vært et formål med skuterkjøringen så hadde det vært en ting, men når det bare er fornøyelseskjøring så er det noe helt annet.

Grunneier Tore Torkildsen

forskrifter rundt dette forslaget, sier Ljosland.

Ordføreren er selv grunneier og sier at hvis det skulle bli slik at skuterkjøringen vil gå over hans eiendom, er han positiv til det.

– Ja, hvis min grunn hadde vært på et område hvor en løype hadde vært, så hadde det vært greit, men min eiendom er stort sett på vernet område så det er ikke så sannsynlig, forklarer Ljosland.

Ordføreren beskriver et allmøte på mandag der det var god oppslutning og han tror de fleste åsdøler stiller seg bak forslaget.

Kan ødelegge livnæringen

– Vi er ikke positive til å ha snøskuteraktivitet der det allerede skjer så mye og midt oppi der vi har jaktterreng også, sier Tore Torkildsen.

Han er også grunneier i Åseral og er enig med Hans Akermann om at skuterkjøringen fort kan ødelegge for aktiviteten som allerede er der.

– Trafikken i heia har utviklet seg ganske betydelig de siste årene og hvis denne skuterkjøringen skal komme i tillegg til dette, så mener jeg det krysser en grense, sier Torkildsen.

Hans meningsfelle Akermann sier at dette kan true hele driften på eiendommen.

– Om det blir fri ferdsel over grunnen min så er det bare for meg og melde meg konkurs, sier Akermann.

Ønsker ungdommen det beste

Selv om grunneierne er delt i sitt syn på skuterkjøringen ønsker alle at ungdommen skal få et sted å kjøre.

– Om det blir fri ferdsel over grunnen min så er det bare for meg og melde meg konkurs.

Hans Akermann, grunneier

– Det er selvsagt viktig at ungdommen får et sted for frikjøring med snøskuter, slik ungdommen langs kysten har med fritidsbåter. Men det er viktig at det ikke går utover livnæringen til folk, sier Akermann.

Også ordføreren understreker dette.

– Jeg tror at veldig mange åsdøler ser på dette på samme måte som å kjøre fritidsbåt på sjøen, sier han.

Ljosland tror at dette er et forslag veldig mange i kommunen stiller seg bak.

Fornøyelseskjøring

– Hadde det vært et formål med skuterkjøringen så hadde det vært en ting, men når det bare er fornøyelseskjøring så er det noe helt annet, sier Torkildsen.

Han er spent på hvor løypene nå blir planlagt å ligge. Han husker tilbake for noen år siden da løypende lå langt vest i kommunen utenfor deres eiendommer, da var det uproblematisk forklarer han.

– Jeg har en nabo nord for min gård der motviljen er enda mer bastant. Det kommer ikke på tale at det skal forekomme snøskutekjøring på hans eiendom, sier Torkildsen.

På tross av motargumenter maner ordføreren til optimisme.

– Jeg tenker at nå som det er åpnet opp for denne skuterkjøringen vil vi prøve å skape gode holdninger rundt kjøringen. Dette er jo bare et prøveprosjekt frem til 2018, det er ikke noe som må være for alltid, sier Ljosland.

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 03 0,57 kr
Dyrest kl. 19 0,62 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %