NRK Meny
Normal

Vil ikke ha bestemor på anbud

Offentlig ansatte protesterer mot privatisering av hjemmehjelpstjenester. I

Protesterer foran rådhuset
Foto: Svein Sundsdal / NRK

LO Kristiansand og omegn og Fagforbundet stilte opp og markerte tydelig sitt standpunkt før kveldens bystyremøte i Kristiansand.

De vil ikke ha ” bestemor på anbud”.


Bakgrunnen er at politikerne i kveld skal ta stilling til om Kristiansand skal innføre såkalt fritt brukervalg i hjemmehjelpen.

Trolig flertall for

Fritt brukervalg vil innebære at kommunen betaler, men at den enkelte kan bestemme om kommunen skal utføre jobben eller et privat firma.

Bystyret er splittet i denne saken, og debatten har vært skarp. De som vil innføre ordningen viser til at det har vært vellykket i Bergen, mens motstanderne mener at det bare vil føre til mer byråkratisering. Men det ser ut til at det går mot et flertall for fritt brukervalg.

1600 mennesker mottar hjemmehjelp i Kristiansand i år.