Arendal vil ikke gi tiggerne dusj og do

Arendal bystyre vil ikke sette opp en sanitærbrakke med dusj og toalett til tiggerne i Arendal.

Arendal bystyre

Flertallet av politikerne i Arendal bystyre stemte for å innføre et forbud mot tigging, dersom lovverket tillater det.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Politikere i bystyret bestemte i dag med stort flertall at Arendal ikke vil gi tiggerne i byen et tilbud om dusj og toalett, som i Kristiansand.

Tigging utenfor Arendal rådhus

Mens politikerne diskuterte tigging på innsiden, satt det tiggere og tigget penger utenfor rådhuset.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det var Hayette A. Mahmoud var SV som foreslo sanitærbrakka, men bare 6 av de 38 som var til stede stemte for brakka.

Ordfører Einar Halvorsen sier til NRK at han mener det ikke er behov for et slikt tilbud i Arendal.

– Jeg tror flertallet sa nei, fordi vi ikke har samme problem med antall tiggere som de har i Kristiansand. Her er det seks-sju tiggere, som jeg tror får ordnet seg på annen måte. De får bruke offentlige toaletter, som alle kan bruke.

Dersom det skulle komme flere tiggere til byen mener Halvorsen man eventuelt får ta saken opp til ny vurdering.

– Men tallet på tiggere har ligget stabilt her i Arendal og vi har ikke møtt dette som noe problem, hverken fra næringsdrivende eller handelsstanden, sier ordføreren.

Vil forby tigging

Samtidig har bystyret besluttet at Arendal skal innføre et forbud mot tigging så fort loven blir forandret, og tillater det.

Torbjørn Nilsen

Det var Torbjørn Nilsen som foreslo å foregripe en lovendring på vegne av det politiske flertallet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I vedtaket heter det: «Arendal kommune ønsker å innføre forbud mot tigging dersom det gis anledning fra sentrale myndigheter til å innføre en slik bestemmelse lokalt».

Det var Torbjørn Nilsen som foreslo å foregripe en lovendring på vegne av det politiske flertallet Høyre, KrF og FrP.

20 representanter stemte for vedtaket, mens 18 stemte mot.