Vil ikke bo her

Eier søker om varig fritak fra bo- og driveplikten på den herskapelige Sofienlund.

Sofienlund
Foto: Ludvigsen, Benedicte Goa / Benedicte Goa Ludvigsen/NRK

Anders Stray Ryssdal søker om varig fritak fra bo- og driveplikten på Sofienlund utenfor Arendal.

Det er andre gang kommuen får en slik søknad fra Stray Ryssdal.

Sist saken var oppe, i 1996, fikk han personlig utsettelse på bo- og driveplikten, så fremt boligen ble helårsbebodd og jorden bortleid.

Trenger trolig ikke flytte inn

Ifølge rådmann Harald Danielsen, får Stray Ryssdal trolig også utsettelse når saken skal behandles i planutvalget neste torsdag.

Harald Danielsen

Rådmann Harald Danielsen i Arendal frykter boliger skal bli omgjort til fritidsboliger.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Vi frykter at den dyrkede marka skal gå ut av produksjon, og vi ønsker ikke at boliger i Arendal skal omdisponeres til fritidsboliger, sier Danielsen.

- Mitt forslag er at han får avslag på søknad om fritak, men at vi innvilger personlig fritak.

Stor eiendom

Den praktfulle eiendommen ved Tromøysund er på rundt 500 mål, hvorav mesteparten er skog. I søknaden argumenteres det for at eiendommen reelt sett ikke er en landbrukseiendom. Det er rådmannen ikke enig i.

- Dette er en stor eiendom med relativt mye jord i Arendals-sammenheng, og med en betydelig eiendomsmasse. Sofienlund må vurderes på linje med andre eiendommer, og vi kan ikke gå inn for at den ikke skal være helårsbolig og at jorda ikke skal drives, sier Danielsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet