Vil hjelpe voldsutsatte barn

I dag fremmer flere stortingsrepresentanter forslag til tiltak som skal hjelpe voldsutsatte barn. Stortingsrepresentant og leder for familiekomiteen på Stortinget, Svein Harberg (H), sier regjeringa jobber med å informere om plikten folk har til å si ifra.

 : Harberg om voldsutsatte barn