Vil hjelpe ØIF over kneika

Ordførerne i Arendal og næringsforeningen prøver å løse økonomiproblemene til ØIF Arendal. Nå jobbes det med å finne sponsorer som hver kan gå inn med en halv million kroner.

ØIF Arendal

Ordførerne i Arendal og næringsforeningen prøver å løse økonomiproblemene til ØIF Arendal. – Vi ønsker å strekke ut en hånd og prøver å finne en løsning sammen med næringsforeningen, sier ordfører Einar Halvorsen.

Foto: Sander Heggheim/NRK

Einar Halvorsen

Ordfører i Arendal Einar Halvorsen vil hjelpe håndballklubben ØIF økonomisk og prøver å finne en løsning sammen med næringsforeningen. (Arkivfoto).

Foto: Svein Sundsdal/ NRK
Hans A. Iversen

Daglig leder i Arendal næringsforening Hans A. Iversen sier det er viktig med mer penger dersom Arendal skal klare å beholde elitelaget.

Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Ordfører Einar Halvorsen og varaordfører Anders Kylland jobber sammen med daglig leder i Arendal næringsforening Hans A. Iversen for å hjelpe håndballklubben med både en kortsiktig og en langsiktig løsning.

– Vi prøver å skaffe inntil fem hovedsponsorer som hver kan gå inn med minst 500.000 kroner hver, bekrefter Hans A. Iversen.

De sportslige resultatene til ØIF Arendal har vært svakere enn mange håpet på denne sesongen. Dette har resultert i færre publikummere og mindre økonomisk støtte fra næringslivet.

– Det trengs mer penger

– Klubben har mange små sponsorer, men bare en større. Vi må hjelpe ØIF Arendal over kneika. Hvis vi skal beholde et elitelag i håndball trengs det mer penger, sier Iversen.

Han understreker at arbeidet nettopp er startet og at det er for tidlig å si om man vil lykkes.

Klubben har søkt kommunen om 700.000 kroner i tilskudd, men antyder at et lån også kan være en løsning. Rådmannen anbefaler politikerne å si nei, men ordfører Einar Halvorsen vil ikke avvise at det kan bli gitt et lån.

– ØIF promoterer Arendal på en bra måte

– Vi ønsker å strekke ut en hånd og prøver å finne en løsning sammen med næringsforeningen. Hva det blir til, er for tidlig å si, sier Halvorsen.

Ordfører Halvorsen understreker at det er veldig verdifullt at ØIF Arendal klarer å hevde seg nasjonalt på elitenivå.

– De promoterer Arendal på en utrolig flott måte og gjør også et veldig viktig ungdomsarbeid, sier Halvorsen.

Torsdag om en uke diskuterer formannskapet i Arendal søknaden om 700.000 kr i støtte til klubben.

Sondre Paulsen, ØIF Arendal

De sportslige resultatene til ØIF Arendal har vært svakere enn mange håpet på denne sesongen. Dette har resultert i færre publikummere og mindre økonomisk støtte fra næringslivet. Her Sondre Paulsen fra en tidligere kamp.

Foto: Sander Heggheim/NRK