Vil hindre smartklokker i skolen

Erna Solberg har gjort det. Theresa May har gjort det. Nå sier flere skoler i Kristiansand nei til bruk av smartklokker i timene.

Mobilklokker

Personvern- og frykt for å bli overvåket er årsaker til at flere barneskoler ikke vil ha smartklokker på skolene.

Foto: Ingvil Øvretveit

– Noen har disse klokkene gjør det mulig å koble opp samtaler uten at eleven selv trykker på aksepter samtale. Vi får en utfordring med personvernet for andre elever, lærere og andre som er i nærheten av klokken, sier rådgiver Ole Wongraven i oppvekstdirektørens stab i Kristiansand.

Nå har oppvekstdirektøren i kommunen sendt ut et skriv om at smartklokker bør ligge avslått i sekken, til eleven går hjem fra skole eller SFO.

Frykter foreldre som overvåker

Felles for britiske og norske regjeringsmøter og stadig flere skoler er at de ikke ønsker å bli overvåket ved hjelp av smartklokker.

Regjeringene frykter blant annet russiske hackere, og er redd for avlytting. Skolene frykter at foreldrene overvåker klasserommene.

Tre mobilklokker i ulike farger på et hvitt bord

Oppvekstdirektøren i Kristiansand forventer reaksjoner fra foreldre og foresatte.

Foto: Ingvild Øvretveit / NRK

– Foreldre og foresatte kan lytte på barnas aktivitet. Men de har ikke rett til å overvåke aktiviteten i skolen, skriver undervisningsdirektør Arild Rekve i brevet.

Det kreves samtykkeerklæringer og taushetserklæringer for at foresatte kan ta del i undervisning og aktivitet. Derfor mener undervisningsdirektøren at skolene må ha samme holdning til smartklokkene som til mobiltelefoner på barnetrinnene.

– Mange elever fikk smartklokker til jul. Lærerne ønsket å være i forkant, og spurte oss om råd. Vår anbefaling er at mobilklokkene skal ligge avskrudd i skoletiden, sier Wongraven.

Han understreker at dette er opp til hver enkelt skole. Det er en utfordring for skolene i og med at det finnes mange typer klokker, og ikke alle er slik at de kan brukes til «overvåking».

Knebles foreldrene?

Wongraven sier at et Dagsrevyinnslag og et studiointervju om smartklokker og personvern satte fart i diskusjonen.

Smartklokker

Mange smartklokker kan ta opp lyd. Det utfordrer personvernet i klasserommet.

Foto: Hannah Kolås / NRK

Mange av skolene i Kristiansand har lagt retningslinjene ut på skolenes hjemmesider.

Fagerholt skole skriver at de foresatte vet at barna befinner seg på skolen eller SFO i den oppsatte tiden, og skal ikke trenge å GPS-spore dem.

– Trenger de kontakt med barnet i løpet av skoledagen, kan de kontakte skolen. Andre henteavtaler gjøres gjennom skole/SFO, og vil snart være mulig å gjøre gjennom IST Direkte for SFO på nettet, skriver rektor Arild Sæbø.

– Forventes det kritikk fra foresatte?

– Vi har fått tilbakemelding fra en foresatt som mener at det er over gjennomsnittlig strengt, og jeg forstår de som vil vite hvor barna er, men de kan GPS- spore sine små på hjemveien, sier Wongraven.

Flere skoler i landet har lignende bestemmelser. Hurrød skole i Fredrikstad har forbud mot bruk av produkter som kan ta opp bilde eller lyd og knyttes til sosiale medier, for å unngå mobbing. Melhus skole i Trøndelag vurderer også å forby smartklokker. Alle kommunale skoler har forbud mot bruk av mobiltelefoner i skoletiden.

– Dingser blir mindre og teknologien utvikler seg, og denne diskusjonen vil komme opp flere ganger i fremtiden også, mener Wongraven.