Vil herme mer etter naturen

Inspirasjonsbonde Hellek Berge mener landbruket har mye å tjene på å herme mer etter naturen. Han håper landsbruksforskningen framover vil interessere seg mye mer for mikrolivet i jorda og for betydningen av god jordhelse.

Hvordan skal vi best ta vare på matjorda?