Normal

Vil ha vekk trynefaktoren i skolen

Frp vil at heldagsprøver og tentamener skal rettes anonymt. Grunnen er å unngå trynefaktor hos elevene.

klasser

Elevorganisasjonene i Aust-Agder vil ha anonym retting av heldagsprøver og tentamener i den videregående skolen. Mange mener lærere opererer med trynefaktor

Foto: BJØRN SIGURDSØN / NTB SCANPIX

– Det har vært mange henvendelser blant annet fra de politiske ungdomsorganisasjonene om å få en forsøksordning på anonym retting, sier Frps Eyolf Bakke.

bakke

FrPs Eyolf Bakke vil ha anonym retting av heldagsprøver som et forsøksprosjekt i Aust-Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Aust-Agder elev- og lærlingråd ber om at det blir en prøveordning, og saken ble tatt opp i administrasjonsutvalget i fylket mandag.

Bakgrunnen for forslaget, er å få bukt med trynefaktor. Elevorganisasjonen mener det vil være mer rettferdig om en lærer stiller med blanke ark, og ikke vet hvem som har levert inn prøven.

– Karakterene blir i alle fall ikke bedre

– Vi mener rettearbeid er en del av vurderingsarbeid, der man ikke ser ett arbeid isolert sett, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Anne Cathrine Fodstad.

Fodstad snakker på vegne av lærerne, og mener retting av prøver er viktig som en del av helhetsvurderingen av elevene. Hun tror dessuten anonym retting ikke ville kommet elevene særlig til gode.

– Vi har sett i andre fylker at karakterene i alle fall ikke blir bedre.

Avviser mistillit til lærerne

Men Eyolf Bakke i Frp mener det er verdt et forsøk på noen skoler i første omgang.

– Så kan man dra noen erfaringer lokalt. Man kan da enten utvide eller avslutte et sånt prosjekt.

Men ligger det en mistillit til lærerne, og at det foregår en god del urettferdighet?

– Nei, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror det er en politisk vind, som sier at nå skal vi prøve noe nytt, sier Bakke.

Mener lærerne vet best

Ifølge Fodstad er lærerne lite villige til å la seg føre med en politisk vind. Hun mener «kollega-retting» langt på vei imøtekommer disse kravene. Lærere innen samme fag spiller på hverandre som et team, og bytter prøver til retting.

– Vi føler vi ivaretar den kvalitetssikringa i forhold til vurderingsarbeidet, og kan gjerne utvide denne ordningen.

Bakke mener anonym retting av heldagsprøver og tentamener ville vært en fin øvelse for elevene, siden alle eksamener blir rettet anonymt.

Saken går videre til fylkestinget, og kan gå gjennom der som et forsøksprosjekt.

– Vi mener at vi som lærere kan klare å gjøre den jobben uten at politikerne skal blande seg inn, avslutter Fodstad.