Hopp til innhold

Vil ha vekk tryne-faktoren

Elever på videregående skoler ønsker at prøvene skal leveres inn og rettes uten navnet på.

Thyra Dragseth

Elever i videregående skole vil helst slippe trynefaktoren når karakterene skal settes.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Elevene mener at lærerne påvirkes for mye av sympati og antipati med enkeltelever.

Anonym retting

Skoler i flere fylker her i landet har prøveprosjekter med anonym retting. Vest-Agder kan bli neste

Elevene vil eliminere trynefaktoren.

Leder for Elevorganisasjonen i Vest-Agder, Thyra Dragseth snakker på vegne av alle videregående-elever i vest-Agder. Og hun er klinkende klar. Hun er rimelig fornøyd med dagens innsats på tentamen. Men IKKE fornøyd med at navnet måtte stå øverst på arket:

Ikke mistillit

– Det er ikke snakk om mistillit til lærerne slik mange kanskje kan oppfatte det. Men det er ofte slik at trynefaktoren kan gå inn i underbevisstheten Man ser etter at det er forsøkt i Akershus at lærerne også er fornøyd med ordningen, når man ser at det fungerer, sier Dragseth.

Ingrid Auglænd
Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Ingrid Auglænd i Utdanningsforbundet Vest-Agder mener nye retningsklinjer fra to år tilbake gjør det mer nødvendig at lærere vet hvem de retter. Det stilles også nye krav til elevene.

Anonym retting er testet ut i Akershus, Hordaland og Rogaland. Vest- Agder bør være nestemann. Høyres Benedichte Limmesand i utdaningsutvalget i fylket står bak initiativet.