Vil ha Tour de Fjords til Valle

Valle kan bli startsted for et stort profesjonelt sykkelritt neste sommer.

Tarald Myrum

Ordfører Tarald Myrum i Valle er hissig på å få sykkelrittet Tour de Fjords til kommunen. Han mener det vil kunne bety mye for kommunen og regionen økonomisk.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kommunen forsøker nå å finne minst en halv million kroner for å bli med på å arrangere tredagersrittet Tour de Fjords.

Rittet kan komme til å starte i Valle, kjøre Brokke-Suleskardveien og ha målgang i Stavanger.

– Valle får starten på dette store nasjonale- og internasjonale arrangementet. Vi blir satt på kartet og det skaper økonomiske ringvirkninger, sier Tarald Myrum, ordfører i Valle.

– Hele denne regionen og aksen Setesdal–Stavanger vil bli markedsført på en god måte, sier Myrum.

Rittet het tidligere Rogaland Grand Prix og ble arrangert for første gang i 2008, men har vokst i størrelse og betydning for sykkelsporten siden.

Til neste år har løpet fått kategori UCI 2.1 det vil si at det blir utvidet til et tre-dagersritt. Rittet blir i 2013 arrangert 16. - 18. august.

Må skaffe en halv million

Sammen med administrasjonen jobber nå Tarald Myrum med å snekre sammen en pakke for å finansiere prosjektet. Han ønsker også å ha med regionrådet og fylkeskommunen på spleiselaget.

Myrum sier han vil legge mye innsats i å få rittet til Valle. Han mener rittet kan bety mye for kommunen.

– Vi har fått signal om at det vil bli kontinuerlig dekning på TV2, i tillegg til mye annen mediedekning. Dette rittet vil være viktig for å markedsføre regionen og sette den på kartet.

– Valle skal være startplassen for første etappe. Her blir lagpresentasjoner, sykkelarrangement for barn og mye annet.