Tror på et vendepunkt i klimapolitikken

Svein Tveitdal fra Arendal deltar i demonstrasjonstog med 400.000 aktivister i forkant av klimatoppmøtet som starter i dag. Han frykter en ny skuffelse, men tror endringer tvinges fram.

Klimaaktivister i New York

Klimaaktivisters samlet til demonstrasjon i New York i forkant av FNs klimatoppmøte som starter i dag.

Foto: Bryan Thomas / Afp

Et globalt krav om bedre miljø er i ferd med å få politikere til å reagere.

Det tror mangeårig miljøforkjemper Svein Tveitdal. Miljøaktivisten fra Arendal har tro på bedring for neste generasjon. I forkant av klimatoppmøtet, som starter i New York i dag, har han demonstrert sammen med 400.000 mennesker.

– Jeg håper dette kan bli et vendepunkt i klimapolitikken. Nå begynner grasrota å forstå at vi har veldig kort tid på oss til å forhindre en klimakatastrofe. Den siste rapporten til FN sier 15 år, sier han til NRK.

Svein Tveitdal

Et globalt krav om bedre miljø er i ferd med å få politikere til å reagere, tror mangeårig miljøforkjemper Svein Tveitdal fra Arendal. (Arkivfoto)

Foto: Leif Dalen / NRK

– Et vendepunkt

Han mener politikere så langt har vært redde for å gjøre miljøvedtak, som får konsekvenser for folk flest.

Dette har ifølge Tveitdal vært det samme som å ikke bli gjenvalgt.

– Det som skjer nå tror jeg kan være et vendepunkt, der politikerne skjønner at de må føre en mer aktiv klimapolitikk for å bli gjenvalgt, sier han.

En annen rapport, som kom for to dager siden, viser at de globale utslippene fortsetter å øke.

– Skal vi klare å nå internasjonale klimamål, må vi redusere med sju prosent i året istedenfor å øke med to og en halv, sier Tveitdal.

– Politikerne må ta tak og bestemme seg før en mye tøffere klimapolitikk enn de har ført så langt, legger han til.

Klimademonstrasjon i New York

Rundt 2.600 klimaaktivister tok til gatene i New York med krav om store økonomiske og politiske endringer for å stanse den globale oppvarmingene i verden.

Foto: Andrew Burton / Afp

Skuffelse

Han har ingen tro på avgjørende endringer under klimatoppmøtet i New York, men tror det kan bli gjort viktige vedtak mot klimamøtet i Paris neste år.

– Antagelig vil dette møtet i New York bli en ny skuffelse. Jeg har ikke store forventninger, men det kan være vi nå står i en prosess som ender med at verdens ledere tar tak, sier Tveitdal.

– Å gå i gatene med 400 000 andre mennesker var en milepæl i å snu politikken i en riktig retning, sier han.

– La det ligge i bakken

– Vi må ha en dramatisk satsing på fornybar energi, og legge store restriksjoner på kull, olje og gassproduksjon, legger han til.

Han mener at to tredeler av kjente reserver av slike råstoffer må bli liggende i bakken.

– Så langt har ikke norske politikere vært villige til å gjøre noe som helst med å legge restriksjoner på norsk olje- og gassproduksjon. Det vil være helt nødvendig for å nå globale klimamål, sier Tveitdal.

NETT-TV: Besteforeldre demonstrerer mot klimautslipp

Klima demonstrasjoner i New York