Vil ha storkommune og ny vei

Rådmann Harald Danielsen i Arendal mener alle de åtte kommune i Østre Agder bør slås sammen. Han mener en ny vei langs Nidelva vil binde kystkommunene tettere sammen med innlandet.