NRK Meny
Normal

Vil ha spleiselag

Kleppa tar ikke hele regninga etter Norges største brann etter krigen.

Brann Froland

Slitne brannmannskaper slapper av etter å ha kjempet lenge mot flammene i Froland.

Foto: Jan Inge Thomassen

Regninga etter storbrannen i Froland skal dekkes av staten, Aust-Agder fylkeskommune og Froland kommunen.

Magnhild Meltveit Kleppa

Regional- og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa hadde ingen konkrete beløp med seg i kofferten.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Det sa regional- og kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa, da hun tirsdag ettermiddag besøkte Froland.

NETT-TV: ORDFØRER FORVENTER FULL DEKNING

LES: FORVENTER HELE REGNINGA DEKKET

Går ikke ut over innbyggerne

Kostnaden etter brannen er ikke klar. Fylkesmannen får nå i oppgave å skaffe en oversikt over utgiftene. Uansett lover Kleppa at tjenestetilbudet i Froland, ikke skal lide under utgiftene etter brannen.

Sigmund Pedersen

Ordfører Sigmund Pedersen i Froland er fornøyd med Kleppas lovnader.

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Vi er enige om at det kommunale tjenestetilbudet i Froland skal opprettholdes og at staten skal bidra med ekstraordinære midler, sier Kleppa.

I tillegg skal det opprettes et fond, som skal hjelpe lokalbefolkningen i Mykland, med å få ting tilbake i normal gjenge.

- Vi skal møtes igjen for å få til et spleiselag, som gjelder både nåtid og framtid i Froland, sier Kleppa.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Froland, Sigmund Pedersen, sier han er fornøyd med lovnadene fra Kleppa, til tross for at han på forhånd hadde regnet med at Kleppa tok hele regninga.

- Jeg er fornøyd med dette møtet, og tror jeg kommer til å sove godt i natt, sier Pedersen.

Alle kostnadene som følger med de store styrkene fra Heimevernet og Sivilforsvaret er ikke kommunens ansvar. Det er heller ikke bruken av helikoptrene.

Magnhild Meltveit Kleppa og Sigmund Pedersen

Magnhild Meltveit Kleppa fikk en varm velkomst av partifelle Sigmund Pedersen i Froland i dag.

Foto: Odd Rømteland / NRK

- Dette utgjør en brorpart av utgiftene. Kommunens utgifter utgjør også flere millioner, men vi fikk klare signaler på at vi også i stor grad får dekket vår del av regninga, sier Pedersen.

Pedersen er også godt fornøyd med at ministeren tenker på Myklands framtid, og vil være med å spleise på et fond for å minske skadene.

- Å bøte på de store svarte områdene i skogen er viktig. Alt av frø er brent opp og det må nok plantes på nytt. Vi må gjøre det vi kan for å få tremassen som ligger brent og veltet tilbake til jord, så det kan begynne å gro igjen.

- Så du kan si at vi har fått signaler på over 100 prosent, sier Pedersen.