NRK Meny
Normal

Vil ha sommerfartsgrense forbi Valle

Ordføreren i Valle ønsker sommerfartsgrense på riksveg 9, men lensmannen vil ikke sette ned fartsgrensen til 60 km/t forbi Valle sentrum.

Steinar Kyrvestad

Ordfører Steinar Kyrvestad (Ap) kjemper for lavere fart på riksveg 9.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Vi ønsker å sette ned farten i dette krysset fordi vi er bekymret for trafikksikkerheten.

Det sier ordfører Steinar Kyrvestad (Ap) til NRK.

Steinar Kyrvestad

Ordfører Steinar Kyrvestad er skuffet over politiets holdning i saken.

Foto: Svein Sundsdal/NRK

– Gang- og sykkelvegen krysser riksveg 9 på to plasser og dette er ikke merket. Bilene kjører i 80 km/t på denne strekningen og ofte raskere enn det også, sier han.

Kyrvestad sier avkjørselen til sentrum fra sør oppleves som trygg, men avkjørselen fra nord har et forbikjøringsfelt på stedet som skaper utfordringer.

– Problemet er at bilistene bruker forbikjøringsfeltet til å stoppe og ta en pause. Og når et forbikjøringsfelt brukes som «rasteplass», så oppfattes dette svært trafikkfarlig.

Krysset på riksveg 9 oppleves som utrygt

Ordfører Steinar Kyrvestad (Ap)

Lensmannen sier nei

Dag Hovden

Lensmann Dag Hovden.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Lensmann Dag Hovden ved Valle og Bykle lensmannskontor ønsker ikke sommerfartsgrense på riksvegen forbi Valle sentrum.

«Sett i forhold til trafikken mener vi at krysset fremstår som trygt nok også med fartsgrense 80 km/t».

Det skriver lensmannen i sin høringsuttalelse til Statens vegvesen.

– Lavere fartsgrense på stedet vil også være vanskelig å kontrollere for politiet, fordi det ikke er steder å stanse bilistene i en kontroll. Det vil heller ikke bli prioritert, sier han til NRK.

Han sier det er viktig at fartsgrensene føles "riktig" for bilistene.

– 60 km/t på denne oversiktlige og rette strekningen vil av mange oppleves som unødvendig og "uthule" respekten for fartsgrensen ytterligere, sier han.

Lensmannen fremhever også at det er svært få gående og syklende som krysser riksvegen på stedet.

– Den aktuelle vegstrekningen er godt synlig fra lensmannskontoret så jeg mener å ha et godt grunnlag for å hevde dette, sier Hovden.

– Overraskende

– Jeg er overrasket og skuffet over lensmannens holdning i saken, sier ordfører Steinar Kyrvestad.

Han mener lensmannens faglige begrunnelse i saken ikke er god nok.

– Det kan umulig være en faglig basert uttalelse når lensmannen begrunner sin holdning med det han ser fra vinduet på lensmannskontoret, sier Kyrvestad.

Lensmann Dag Hovden er forelagt kritikken fra ordføreren og sier politiet har mange hensyn å ta i slike saker.

– Vi baserer vår oppfatning på egne observasjoner og ser at det er lite eller ingen fotgjengere i krysset. Dette er en subjektiv oppfatning, men vi har heller ikke registrert store og alvorlige ulykker her. Vi hadde en dødsulykke for noen år siden litt lenger sør, men dette var ikke relatert til fart, sier Hovden.

Avgjøres om kort tid

Vegvesenet vil fatte en avgjørelse om sommerfartsgrense på riksveg 9 ved Valle i løpet av kort tid, sier senioringeniør i Statens vegvesen region Sør, Tone Strandli.

– Men det vi har bestemt er at det blir forbikjøringsforbud i krysset av hensyn til trafikksikkerheten for gående og syklende, sier Strandli.