Hopp til innhold

Vil ha slutt på ulovlig fisketurisme

De siste årene har det har vært en stor fremvekst i turistfiske i Norge – nå vil myndighetene ha slutt på at turister smugler fisk over grensene.

Måker

Fiskeriminister Harald Nesvik varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det kommer folk fra hele Europa som leier hytte og båt. De fisker og må registrere all fangst. Når de reiser, sender vi fangstrapporten deres til fiskeridirektoratet, sier Sven Arne Thuestad som driver Tregde Ferie i Mandal.

Han er en av dem som har lengst erfaring med turistfiske i landet, og sørger for at regelverket følges. Men alt er tilsynelatende ikke like ryddig hos andre bedrifter.

Det vil fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) gjøre noe med.

Tregde ferie

Sven Arne Thuestad driver Tregde Ferie i Mandal og er en av dem som har lengst erfaring med turistfiske.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Mye smugles

De siste årene har det har vært en stor fremvekst av reiselivsbedrifter langs kysten som legger til rette for turistfiske. Samtidig blir flere og flere turister stoppet når de forsøker å smugle fisk ut av Norge.

Beslagene er så store, at politiet har en teori om at fisken selges videre til restauranter eller matbutikker i Europa.

– Det er helt uakseptabelt når turister kommer til Norge med mål om å smugle så mye fisk som mulig over landegrensen. Slike «turister» vil vi ikke ha, sier fiskeriministeren.

Fiskebeslag

2,3 tonn fisk er beslaglagt ved grenseovergangene i Finnmark hittil i år.

Foto: Tollvesenet

Inviterer til møte

Fiskeriminister Harald T. Nesvik varsler oppgjør med de useriøse aktørene i turistfiskenæringen.

– De useriøse aktørene driver økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, og de ødelegger for alle de bedriftene som gjør en skikkelig jobb, sier fiskeriministeren.

I fjor ble det påbudt for fisketuristbedrifter å registrere seg i Fiskeridirektoratets register. Smuglerne som er tatt hittil i år, kommer fra ti nasjoner, og 78 prosent opplyser at de har bodd på turistanlegg som er registrert i dette registeret.

– Når sesongen er slutt ønsker jeg å invitere næringen, tilsynsmyndigheter og andre berørte til et møte i departementet for å drøfte hvordan vi kan få slutt på cowboyvirksomheten som foregår, sier Harald T. Nesvik.

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp)

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) vil ha slutt på at turister smugler store mengder fisk ut av Norge.

Foto: Hans Eik Weiby / NRK

Ødelegger for seriøse aktører

– Vi ønsker flere turister til Norge, men vi må også ta vare på fisken vår, og dem som lever av den, sier Nesvik.

Regjeringen har gjort flere tiltak for å avdekke og redusere den ulovlige delen av turistfisket.

Nye rapporteringsregler er på plass og bøtene er doblet. Det har også vært flere kontroller, noe som kan ha ført til at flere lovbrudd avdekkes.

– Men vi er ikke i mål, og derfor spør jeg nå hvordan næringen og myndighetene sammen kan finne gode løsninger, sier Nesvik.

Eieren av Tregde feriesenter i Mandal ønsker ryddigere forhold varmt velkommen.

– Det er ikke nødvendigvis regelverket som er det største problemet, men det at det ikke blir fulgt, sier Sven Arne Thuestad.