NRK Meny
Normal

Trafikkfarlig skolevei i Flekkefjord

Foreldre, politiet og kommunen er bekymret for skoleveien i Flekkefjord. De ber nå om lavere fart og strakstiltak fra fylket.

Skoleveien i Flekkefjord

Her er det farlig å gå til skolen, mener Annette Bilstad Haugland.

Foto: Lars Eie

Flere er bekymret for veien flere skolebarn bruker daglig i Flekkefjord. Veien er trafikkert og går til en av kommunens største boligfelt.

– Her ser jeg mange nestenulykker, sier småbarnsmor og nabo til Sunde skole, Annette Bilstad Haugland.

Noen hundre meter fra Hauglands hus ligger Sunde skole, som er en barneskole med fem hundre elever og en av fylkes største barneskoler.

Trafikkfarlig

Rauliveien går fra sentrum og til et boligfelt med blant annet to barnehager. Flere hus er også under bygging i boligfeltet.

Skoleveien er trafikkfarlig, mener Annette Bilstad Haugland.

Selv har hun barn i barnehagen, men peker på at de skal gå til skolen når de blir større. Nå er hun bekymret for andre barns sikkerhet.

Bekymret for skoleveien.

Annette Bilstad Haugland ber om fartshumper og lavere fart i Rauliveien i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie

– Jeg er bekymret for veien, vi bor så nærme og ser mange farlige situasjoner. Farten er høy og fortauene er så i dårlig stand at folk går ute i veien, spesielt når det er isete fortauer, sier Bilstad Haugland.

Hun sier at fortauet også er like lav som veibanen.

Lavere fartsgrense

I dag er det femtisone i området. Hun har nå skrevet brev til Statens Vegvesen, Flekkefjord kommune og Vest-Agder fylkeskommune om fylkesveien.

– Jeg ønsker at fartsgrensa skal reduseres fra femtikilomter i timen på og at det lages fartshumper, sier småbarnsmammaen.

Får støtte av lensmann

Lensmann i Flekkefjord, Asbjørn Skåland, støtter Bilstad Haugland i at veien er trafikkfarlig for skoleelever. Det er en strekning på noen hundre meter elevene må gå for så å krysse veien.

Asbjørn Skåland

Lensmann Asbjørn Skåland deler Hauglands bekymring over skoleveien.

Foto: Lars Eie

– Jeg deler Annettes bekymring for skoleveien, den er svingete, fortauene er for smale i forhold til trafikkmengden, sier lensmann Asbjørn Skåland.

– Bør farten reduseres fra femti kilometer i timen?

– Hadde folk avpasset farten etter forholdene, hadde det vært en grei fart, men mange kjører for fort. En reduksjon av farten hadde vært bra, sier lensmannen til NRK

Lensmannen sier det er betydelig trafikk på Rauliveien i dag.

– Ungdommer har kjørt i fjellveggen over fortauet i dag, og når det ikke er sperring mellom fortau og vei, kan ulykker skje, sier Skåland.

Ber om prioritering

Ordfører Jan Sigbjørnsen sier kommuen har sendt en liste til fylkeskommunen som eier veien. Der ber politikerne om at veien prioriteres av fylkespolitikerne. De har ikke bestemt seg ennå.

Jan Sigbjørnsen

Ordfører Jan Sigbjørnsen har bedt fylkespolitikerne prioritere å sikre skoleveien i Flekkefjord.

Foto: Lars Eie

– Det er en vei der det går mange barn, den er ikke god slik den er i dag, vi har spilt dette inn for fylket at dette må gripes tak i, sier Sigbjørnsen.

Sigbjørnsen håper nå at fylket prioriterer veistrekningen som trenger større fortau og bedre belysning i veikryss.

– De sier det kommer flere penger i nasjonal transportplan, så vi håper de ser at dette er en vei som barn og unge bruker, sier ordfører Jan Sigbjørnsen.

Skal undersøke saken

Statens Vegvesen opplyser til NRK at de skal undersøke saken. Johan Mjaaland, avdelingsdirektør for Vegavdeling Vest-Agder, sier han ikke kjenner til saken i detaljer, men lover å se på den med tanke på om tiltak som å senke fartsgrensa.