Vil ha røykerom til psykisk syke

Flere av brukerene til organisasjonen Mental Helses tilbud Treffstedet møter ikke lenger opp, etter at stedet ble pålagt å stenge røykerommet.

Leder Øivind Gabrielsen i Mental Helse i Grimstad

Leder Øivind Gabrielsen i Mental Helse i Grimstad forteller at en del av brukerne har forsvunnet etter at røykerommet ble stengt.

Foto: Miriam Grov / NRK

Frem til april i år kunne brukerne sitte inne å røyke. Nå har kommuneovelege Vegard Vige bedt om at praksisen opphører umiddelbart ettersom den er i strid med røykeloven.

Daglig er 25-30 mennesker innom treffstedet. Leder Øyvind Gabrielsen forteller at mange av brukerne ikke klarer store folkemengder.

– Mange av våre brukere har sosial angst og klarer ikke sitte ute å røyke. Da uteblir de faktisk fra stedet, så selve røykerommet har en god misjon – da tør de komme, sier han.

En del av brukerne har forsvunnet etter at røykerommet ble stengt

Øyvind Gabrielsen, leder Mental Helse Grimstad

Vil ha dispensasjon

Gabrielsen har forståelse for at kommuneoverlegen må følge loven, men ønsker dispensasjon. Han viser til at et tilsvarende treffsted i Arendal har fått tillatelse til å ha et røykerom inne i sine lokaler.

– Når vi vet det finnes dispensasjon er det opp til det politiske om vi får beholde røykerommet. Røykeloven er opprinnelig en arbeidsmiljølov. Vi har ingen ansatte, kun frivillige som står på her, sier Gabrielsen.

Blir politisk sak

Hilde Marie Bergly (KrF)

Hilde Marie Bergly (KrF) sier Helse- og omsorgsutvalget skal se på saken til høsten.

Foto: Miriam Grov / NRK

Politikerne i helse- og omsorgsutvalget i kommunen ble orientert om saken i siste møte før sommeren. De vil undersøke saken nærmere.

– Vi har bedt om å få en sak på det, for å vurdere saken på bakgrunn av skikkelig dokumentasjon, sier Hilde Marie Bergly (KrF).

Tobakksskadeloven åpner for enktele unntak fra forbudet kan tillates. Slike unntak gjelder eksempelvis på institusjoner som erstatter beboerens hjem eller røykerrom på oljeplattformer til havs.

Et brev fra kommuneoverlege Vegard Vige er hengt opp på Treffstedets røykerom, hvor han orienterer om saken. Her skriver han at loven ikke gir noen åpning for å tillate røyking på Treffstedet.

Brev fra kommuneoverlegen

Kommuneoverlegen har hengt opp et brev på røykerommet hvor brukere og frivillige orienteres.

Foto: Miriam Grov / NRK