NRK Meny
Normal

Vil ha rettferdig asylbarn-politikk

Vest-Agder Arbeiderparti støtter regjeringens linje om at asylbarn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad må sendes ut av landet. Flere andre lokallag har inntatt en motsatt holdning, og vil gi amnesti til alle barn som sitter i asyl.

Linda Verdal

Fylkesleder i Vest-Agder Ap, Linda Verdal, gir full støtte til regjeringens utsending av asylbarna som har fått avslag på asylsøknaden.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Vest-Agder Arbeiderparti ønsker at regjeringen holder fast ved rettssikkerhetsprinsippet også i asylpolitikken, heter det i en uttalelse fra et enstemmig årsmøte denne helgen.

Det betyr at fylkeslaget i Vest-Agder ikke ønsker å la asylbarna, som har fått avslag på sin søknad om asyl, få bli i landet.

Forrige helg vedtok flere fylkeslag i Arbeiderpartiet uttalelser der de kritiserte regjeringens strenge linje mot asylbarna.

Denne helgen er det helt omvendt.

Sju av åtte fylkeslag går imot å stille asylsakene i bero, og gir sin støtte til regjeringens asylbarn-politikk.

Aps lokallag i Vest-Agder, Telemark, Vestfold, Buskerud, Nord-Trøndelag, Østfold og Akershus støtter regjeringens holdning.

– At sju lokallag nå stemmer for regjeringens vedtak, viser bred støtte til hovedlinjene i asylpolitikken. Det er mange barn som får bli i Norge, men det betyr ikke at alle som har barn, kan bli værende, sier partisekretær Raymond Johansen (Ap) til NTB.

Lik rett for loven

I den enstemmige uttalelsen fra Vest-Agder Arbeiderparti heter det:

«Lik rett for loven er vårt viktigste prinsipp for rettssikkerhet. Ad-hoc løsninger for noen få, kan skape stor urettferdighet for mange. Vest-Agder Arbeiderparti ønsker at regjeringen holder fast med vårt rettssikkerhetsinstitutt også i asylpolitikken. Det vil derfor være en krevende, om ikke umulig øvelse for landet, om vi trekker ut en enkelt gruppe med barn i 2012, for å gi akkurat dem amnesti. Slik vil vi aldri kunne oppnå rettferdighet, ei heller gode løsninger for mennesker på flukt som trenger vår beskyttelse.»

Rundt 450 barn oppholder seg i norske asylmottak sammen med sine familier etter å ha fått endelig avslag på asylsøknaden.

Flere av disse barna er født og oppvokst i Norge, og en stor andel av familiene kommer fra Etiopia.

Politiet har allerede begynt å sende ut familier fra Norge, tross sterke reaksjoner på regjeringens harde linje i asylpolitikken.

Ikke amnesti

Aps partisekretær mener et amnesti til disse barnefamiliene ville ført til økt asyltilstrømning.

– Ja, jeg tror at konsekvensen av et sånt vedtak ville vært en liberalisering av norsk asylpolitikk, som ville ført til en langt mer liberal politikk enn mange andre land. En liberalisering innebærer at man får økte antall asylankomster, slik vi så i Norge i 2006.

– Har du forskning som støtter opp om utsagnet ditt?

– Dette er et sammensatt bilde, man kan ikke tenke på en enkelt faktor. Krig og konflikt har for eksempel stor betydning for asylinnkomster, svarer Johansen.

Her er innstillingen fra Vest-Agder:

«Alle barn i Norge skal ha en trygg og god oppvekst. I dag er det barn i dette landet som lever i usikkerhet fordi de ikke vet om de får oppholdstillatelse eller fordi de har et utsendelsesvedtak på seg. Fremtiden for disse barna er usikker, og vi ser at dette er en påkjenningen for de det gjelder. I den bebudede stortingsmeldingen om Barn på flukt, ber Vest-Agder Arbeiderparti om at regler som medfører at barna lever i en uavklart situasjon over en lengre periode, vurderes med tanke på å korte ned tiden barna lever i usikkerhet. Konkret betyr det så kort behandlingstid som mulig ved asylsøknader og en så rask tilbakesendelsesprosess som mulig når endelig avslag er gitt.

Den aktuelle saken med barna som har bodd her lenge, viser at vi bør ha en bedre og raskere returpolitikk og at dagens ankeadgang ser ut til å være for omfattende. Regjeringen bes drøfte i meldingen om de barna som har oppholdt seg i Norge over langt tid, på grunn av lang saksbehandlingstid i UDI og UNE, bør få tilbud om varig opphold i Norge.

En stortingsmelding om barn på flukt vil i seg selv aldri gi positive svar på ønskene til alle familier som har fått avslag på sin asylsøknad, om å få bli i Norge. Det må fortsatt ligge som et fundament i vår asylpolitikk at enhver familie, ethvert barn, får individuell behandling av det offentlige. Barns tilknytning til landet må tillegges særlig vekt i individuelle vurderinger, om barnet er født i Norge og bodd her lenge, må også dette vektlegges.

Lik rett for loven er vårt viktigste prinsipp for rettssikkerhet. Ad-hoc løsninger for noen få, kan skape stor urettferdighet for mange. Vest-Agder Arbeiderparti ønsker at regjeringen holder fast med vårt rettssikkerhetsinstitutt også i asylpolitikken. Det vil derfor være en krevende, om ikke umulig øvelse for landet, om vi trekker ut en enkelt gruppe med barn i 2012, for å gi akkurat dem amnesti. Slik vil vi aldri kunne oppnå rettferdighet, ei heller gode løsninger for mennesker på flukt som trenger vår beskyttelse.

Vest-Agder Arbeiderparti ber regjeringen om å intensivere arbeidet med å få bosatt mennesker som har fått varig opphold i Norge, i trygge hjem i kommunene. Et liv på asylmottak gjør det vanskelig å etablere seg på linje med andre innbyggere i landet. Regjeringen bør i den kommende meldingen vurdere om det bør settes grenser for hvor lenge barn med innvilget asyl kan bli boende i asylmottak.

Barn på flukt er de mest sårbare av alle barn. Vest-Agder Arbeiderparti ber regjeringen om å bidra til at situasjonen for disse barna gjøres litt lettere i sitt fremlegg av stortingsmeldingen.»