– Man skal ikke se på barns smil om foreldrene har god eller dårlig råd

Mange foreldre må ut med mye penger for at barna skal få tannregulering. Arbeiderpartiet mener det går utover barn i familier med dårlig råd og vil innføre en makspris.

Tannregulering

MAKSPRIS: Arbeiderpartiet vil ha makspris på tannregulering for barn og unge.

Foto: Frank May / NTB scanpix

– Vi ønsker et pristak for å få en mer forutsigbar pris og for at kostnadene ikke skal bli uoverkommelige. Det sier tannhelsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Tellef Inge Mørland.

Fredag fremmet Ap et forslag i Stortinget, som blant annet går på å innføre en makspris på tannregulering for barn og unge.

Mørland tror det er viktig for å regulere prisene, som han mener er et stort problem for mange familier i dag.

– Store egenandeler gjør at en del familier ikke har råd til å gi barna tannregulering. Det er et problem, for man skal ikke kunne se på barns smil om foreldrene har god eller dårlig råd, sier han.

Kan bestemme prisen selv

En rapport fra SSB i fjor viser at 200.000 barn og unge fikk støtte til tannregulering i 2018.

Det kommer også fram at regulering er mest vanlig blant barn av foreldre med høy utdanning og inntekt, og minst vanlig blant innvandrerbarn.

Mørland mener hovedproblemet med dagens ordning er at kjeveortopeder selv kan bestemme hva behandlingen skal koste.

Om prisen blir høyere enn beløpet man kan få i støtte fra staten, må man selv betale mellomlegget.

– Til og med dem som har krav på 100 prosents refusjon, ender opp med å måtte betale en egenandel som kan komme opp i 10.000 kroner, sier Mørland.

Selv om det ikke fungerer slik i praksis, er tanken at barn og unge under 20 år kan få refundert mellom 40 og 100 prosent av det reguleringen koster. Andelen avhenger av hvor stort behov man har for tannregulering.

Tellef Inge Mørland

Tannhelsepolitisk talsperson for Arbeiderpartiet Tellef Inge Mørland, håper flere partier vil slutte seg til forslaget når det skal stemmes over i Stortinget til høsten.

Foto: Svein Sundsdal / Nrk

– Egenandelene har blitt høyere

President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum, bekrefter at det ofte blir en betydelig egenandel.

– Det er fordi takstene i stønadsordningen ikke tilsvarer det som det koster, sier hun.

Hun mener det er der det må gjøres noe om foreldre skal få mindre å betale.

– Da må staten betale mer av regningen, sier hun.

Steinum tror ikke en makspris alene vil være til hjelp.

– Det kan settes en makspris, men da må den dekke det behandlingen faktisk koster. Hvis ikke vil det ikke være mulig å tilby behandlingen.

Steinum sier det er regjeringen som bestemmer stønaden, og mener den har blitt dårligere de siste årene.

– Regjeringen har dessverre kuttet i ordningen i stedet for å styrke den, sier hun.

Camilla Hansen Steinum

President i Den norske tannlegeforening Camilla Hansen Steinum, bekrefter at foreldre ofte må betale en betydelig egenandel for barnets tannregulering.

Foto: Den norske tannlegeforening

Ingen endring

I 2018 sa helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, at det var behov for å rydde opp. Han mente det måtte på plass en avtale med tannlegeforeningen for å få regulert prisene.

Han sier at det foreløpig ikke har skjedd noen endring når det gjelder dette, men at det jobbes med i Helsedirektoratet.

De har fått i oppdrag å jobbe for å redusere sosial ulikhet i tannhelse blant barn og unge og å utarbeide nasjonale retningslinjer for dette.

– Noe kom i 2018. Resten, hvor blant annet takster, satser og tilskudd er tema, er under arbeid og er varslet i løpet av 2020, sier Stensland.

Nytt i år er at barn og unge ikke lenger får støtte til kosmetisk regulering dersom det ikke går utover tannhelsen.

Ifølge Stensland skal det fortsatt gis støtte, men de med størst behov skal prioriteres.

Sveinung Stensland

Helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, forteller at Stortinget har vedtatt regjeringens forslag til innstramming i stønad til tannregulering.

Foto: Erik Waage / Erik Waage