Vil ha nytt tilsyn på hestegard

Mattilsynet har mottatt 50 uromeldingar av folk som er uroa over helsetilstanden til 42 hestar på ein gard på Mydland i Sirdal. Eigarane har vore i søkelyset for dårleg husdyrhald sidan 2003. Les meir.

Mange har kontakta Mattilsynet fordi dei er uroa over helsetilstanden til 42 hestar på ein gard på Mydland i Sirdal. Eigarane har vore i søkelyset for dårleg husdyrhald sidan 2003.