Vil ha nasjonal abortnemnd

Vanskeligere å få innvilget senabort på Sørlandet enn på Østlandet.

Sylvia Brustad

Regjeringen vil ha nasjonal abortnemnd

Foto: NRK

Flere undersøkelser har vist at kvinner som søker senabort forskjellsbehandles avhengig av hvor de bor i landet.

Undersøkelser viser at det er vanskeligere å få  innvilget senabort på Sørlandet enn på Østlandet.

Nå ønsker regjeringen å sikre likebehandling og vil ha en nasjonal klagenemnd, melder Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

 

Nasjonal klagenemnd

Det er abortnemndene på sykehusene som gir kvinner tillatelse til å ta abort etter 12. uke.

Hvis kvinnen får avslag på søknaden om abort, går saken automatisk videre til en klagenemnd.

Det finnes fem slike nemnder i Norge. Nå foreslår helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad at disse klagenemndene skal erstattes av en sentral nasjonal nemnd.

– Vi ønsker å erstatte de fem klagenemndene med en felles nasjonal nemnd for å sikre likebehandling av abortsøkende kvinner i hele landet, sier Brustad til ANB.