Hopp til innhold

Vil ha mobbeombud i hvert fylke

Den nasjonale chattetjenesten Snakk om Mobbing etterlyser mobbeombud i hvert fylke. De mener det vil gjøre at flere tørr å åpne seg.

Andreas Eidem

Andreas Eidem i Snakk om Mobbing ser mangler i regjeringens mobbetiltak.

Foto: Anne Torhild Nilsen / NRK

– Det må være enkelt å få hjelp, siden det er så vanskelig å si ifra, sier daglig leder Andreas Eidem i Snakk om Mobbing til NRK.

Regjeringen la i dag fram en rekke nye tiltak mot mobbing, blant annet at Barneombudet skal styrkes.

Ombud i hvert fylke

I fjor fikk kunnskapsministeren overlevert en 400 siders rapport om tiltak som kan bekjempe mobbing i skolen.

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen la fram regjeringas nye mobbetiltak på Ila skole i Oslo i dag.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Regjeringa vil styrke Barneombudet. De skal være partsrepresentant i vanskelige saker og vaktbikkje overfor kommuner. De skal også styrke innsatsen i barnehager, sier Torbjørn Røe Isaksen til NRK.

Den nasjonale chattetjenesten Snakk om Mobbing roser Regjeringen, men etterlyser et mobbeombud i hvert fylke.

– Det er nok enklere å organisere tilbudet på fylkesnivå enn nasjonalt nivå. Mange har ingen tro på at de vil bli hørt, eller at noen kan stoppe mobbingen, sier Eidem.

Får klage til Fylkesmannen

Ifølge Kunnskapsministeren skal alle unge kunne klage rett til Fylkesmannen om de blir mobbet. Grunnen er at de allerede har tilsynsansvar.

– Vi har hatt eksempler på saker hvor elever ikke har fått hjelp til tross for at de har meldt fra. Det skal ikke skje, sa Isaksen.

Andreas Eidem i Snakk om Mobbing er positiv til at regjeringen fokuserer på lavterskeltilbud.

– Vi ser at utdanningsdirektoratet skal få en rolle overfor Fylkesmennene, og det er vi positive til, sier Eidem.

Han forklarer at de har fått 4000 henvendelser fra barn- og unge siden oppstarten i september, og nesten halvparten forteller at de ikke har fortalt noen om mobbingen.

– Barneombudet er barnas stemme

Rapporten som har vært bakgrunnen for tiltakene regjeringen la frem mandag, ble utarbeidet av Djupedal-utvalget.

Utvalget ble ledet av tidligere fylkesmann i Aust-Agder, Øystein Djupedal.

– Hva tenker du om forslagene som foreligger?

– Det er mye bra, men jeg er uenig i at det er Fylkesmennene skal behandle klagene i mobbesaker. Barneombudet vil gjøre en bedre jobb, fordi det ombudet er kjent som barnas stemme, sier Djupedal.

Han peker på at Barneombudet vil bety sikker likebehandling, og stor juridisk kunnskap på dette området.

– Er fylkesviseombudsmenn et alternativ?

– Regionale mobbeombud er positivt, men det er ikke en del av det vi har foreslått for regjeringen, sier han.

Regjeringen la frem seks grunnleggende prinsipper regjeringa for å bekjempe mobbing. Listen kan du leser her.