NRK Meny
Normal

Vil sette fotlenke på folk som kjører uten førerkort

Åse Michaelsen (Frp) vil sette fotlenke på dem som kjører gjentatte ganger uten førerkort.

Elektronisk fotlenke

Frps Åse Michaelsen vil putte lenker på dem som kjører uten førerkort.

Foto: PRESSENS BILD / SCANPIX

14.000 ganger hvert år anmelder Utrykningspolitiet (UP) sjåfører uten førerkort. Mange av sjåførene er ruset og straffen de får er ikke avskrekkende nok til å forhindre at de setter seg bak rattet igjen.

Natt til mandag ble en mann fra Vennesla stoppet for 65. gang – uten å noensinne ha hatt førerkort. En sambygding er tatt 80 ganger.

Åse Michaelsen

Åse Michaelsen vil sette lenker på gjengangere som kjører uten førerkort.

Foto: Lars Eie / NRK

Åse Michaelsen sitter i transport- og kommunikasjonskomiteen for regjeringspartiet Frp. Hun mener tallet er vanvittig høyt og vil nå lenke gjengangerne fast til et alarmsystem for å få tallet ned.

– Vi må forhindre at dette skjer igjen og igjen. Jeg skal nå fremme et forslag for Stortinget om å utvide kontrollene, sier Michaelsen.

– Fotlenke en god løsning

Åse Michaelsen mener såkalt bøtesoning i hjemmet, med elektronisk fotlenke, er veien å gå.

– Når dette gjentar seg ofte bør dette brukes mer. Vi kan ikke fylle opp fengslene med denne typen lovbrytere, her vil fotlenke kunne være en løsning, sier Michaelsen.

Og da vil man i en viss grad kunne avverge at de setter seg i bilen?

Ja, det fungerer slik at man ikke kan bevege seg fritt uten at alarmer går. Mange kan gå på jobb og lignende, men det er begrenset til noe som regnes som «ditt område».

– Er lovene i dag for lite avskrekkende, når vi ser så mange gjengangere?

– Det har vært for enkelt, og det har vært for små konsekvenser av å gjenta dette. Det er en del ting i straffeloven 2005 som ikke er iverksatt, og her ligger det vedtak på lengre fengselsstraffer, sier Michaelsen.

Ofte rusrelatert

Michaelsen understreker at det også er mange tilfeller av rus og at disse nødvendigvis må gjennom et avrusningsprogram i første instans.

– Disse må vi få inn på rusmestrings og avrusningsprogram. Det er veldig ofte sammensatte problemstillinger som ligger bak, når folk kjører i ruspåvirket tilstand, sier Michaelsen.

– Feil vei å gå

Kari Henriksen

Kari Henriksen (Ap) mener fotlenker er feil vei å gå.

Foto: Nina Kristiin Vraa

Kari Henriksen (Ap) i justiskomiteen har registrert forslaget fra Michaelsen, men sier det er feil vei å gå.

– Vi ønsker først og fremst å styrke Utrykningspolitiet, og gi de et godt samarbeid med Politiet, sier Henriksen.

Hun legger til at Frp før valget i fjor fremmet forslag om å redusere kapasiteten til Utrykningspolitiet. Det liker Henriksen dårlig.

– Det mener jeg er helt feil, sier hun.

Hun sier det er interessant at forslaget nå dukker opp fra Michaelsen.

– Sentralt i Frp har man tidligere vært skeptiske til bruken av fotlenke i forskjellige sammenhenger, poengtere Henriksen.

– Det er en vurdering vi er nødt til å ta i hvert enkelt tilfelle. I disse tilfellene er det snakk om forskjellig typer kriminelle, så da må man ha en ny vurdering av straffenivået knyttet til denne type forbrytelser.

Justisdepartementet hadde tirsdag ikke anledning til å kommentere saken.