NRK Meny
Normal

Vil ha mer disiplin

Skoledirektøren vil ha kunnskapstester på alle klassetrinn i grunnskolen.

Marie Føreland

Elever på Sørlandet oppnådde noen av de dårligste resultatene i landet på de nasjonale prøvene.

Alle elever på 5. og 8.klasstrinn ble vurdert i lesing og matematikk.

LES: BLANT LANDETS DÅRLIGSTE

Nå vil skoledirektør Marie Føreland i Kristiansand innføre kunnskapstester på alle klassetrinn og mer disiplin i skolen, etter de dårlige resultatene på fjorårets nasjonale prøver.

Lesing viktigst

Spesielt skal elevens leseferdigheter få topp prioritet, sier Føreland.

- Kan du ikke lese har du også problemer i de andre fagene på skolen, så lesing er det absolutt viktigste.  

LYD: STRENGERE DISIPLIN I SKOLEN

I tillegg til økt vektlegging på lesing vil skoledirektøren innføre kunnskapstester på alle klassetrinn i fagene skriving, matte, engelsk - og lesing.

- Det handler om faste rutiner og strukturer i klasserommet spesielt, det synes jeg vi skal jobbe videre med.

LES: 67 LÆRERSTILLINGER KUTTET I KRISTIANSAND

Forventer mer av hjemmet

Føreland mener også skolene må være tydeligere på forventningene til hjemmet.

- Jeg tror ikke vi har vært tydelige nok på hva vi forventer at hjemmet skal gjøre for sitt barn. Det synes jeg vi skal være klarere på. 

Hun avviser at hennes tiltakspakke overlater for mye til elevene selv og til foreldrene.

- Jeg er enig i at elever ikke skal ha ansvar for egen læring. De skal ha ansvar sammen med de voksne og det betyr at det er de voksne som må styre, sier Føreland.

LES: FÅ LÆRERE TAR ETTERUTDANNING