Vil ha lov som verner bynære friområder

Den Norske Turistforening etterlyser et nasjonalt vern av markagrensa rundt flere byer i landet. For noen byer kan det allerede være for sent.

Bymarka Arendal

Slik ser det ut i bymarka i Arendal. Skog er ryddet for å gi plass til ny E18.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Friområder rundt norske byer er under press på grunn av utbygging. Den Norske Turistforening mener myndigheten ikke gjør nok for å verne om naturen.

– Det er kortsiktige og lettvinte løsninger. Vi etterlyser en helhetlig strategi og at noen tar et overordnet ansvar, sier styreleder i Den Norske Turistforening, Berit Kjøll.

Bygger ny E18 gjennom bymarka

Kjøll mener det er helt nødvendig med en lov som beskytter friområdene rundt byene.

Berit kjøll

Styreleder i Den Norske Turistforening Berit Kjøll, ønsker en lov som verner naturen rundt byene.

Foto: NRK

For noen byer kan det imidlertid være for sent. Det gjelder blant annet Arendal i Aust-Agder. Hugging av 6500 mål skog skal gi plass til ny E18-trasé rett gjennom bymarka.

Det skjer på tross av at lokale demonstranter lenge har kjempet for å beholde turområdet. Bernt Finchenhagen er en av dem.

Han har brukt bymarka i Arendal fra han var liten gutt.

– Her har jeg tilbrakt mye tid både i oppveksten og i mitt voksne liv. Jeg går turer her hele året. For meg betyr det mye å ha et sted der jeg kan komme meg vekk fra mas og trafikkstøy. Her kan jeg oppleve stillheten.

Bernt Finchenhagen

Bernt Finchenhagen har demonstrert mot E18-traseen gjennom bymarka i Arendal.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Ønsker «Markalov» for byer

Oslo har allerede en lov som beskytter friområder i nærheten. Det er den såkalte «Markaloven».

Loven som ble vedtatt i 2009, skal sikre markas grenser og bevare et rikt og variert landskap. Den skal fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelser og idrett.

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, er uenig i kritikken fra Den Norske Turistforening.

Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde, er uenig i kritikken fra Den Norske Turistforening.

Foto: NRK

– Vi føler ikke at vi har sviktet. Vi har vernet og tatt hånd om svært mange viktige naturområder i Norge. Vi har opprettet nasjonalparker, landskapsvernområder og andre verneområder. Med det har vi tatt godt vare på den viktigste og mest spektakulære naturen, sier han.

Ifølge Norges Naturvernforbund, er det ikke bare bymarka i Arendal som er truet. Flere byer opplever det samme.