Vil ha like vannscooter-regler

Politiet vil ha felles regler for bruk av vannscooter i alle kommunene langs Sørlandskysten.

Vannskuter på Byfjorden i Kristiansand

Agder-politiet vil ikke ha forskjellige vannscooterregler i kommunene. (Arkivfoto)

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

I et brev til Lillesand kommune skriver visepolitimester Arne Sundvoll at det er vanskelig for politiet å ha kjennskap til alle lokale regelverk til sjøs.

– Når regelverket blir så innfløkt, blir det nesten umulig å etterleve, om man aldri så gjerne vil. Det blir utfordrende å håndheve forskriften, skriver Sundvoll i brevet.

– Må ha like regler

Han anbefaler derfor felles regler for bruk av vannscooter og får støtte fra lillesandsordfører Arne Thomassen.

– Vi må ha like regler for landsdelen. Vår rådmann anbefaler ikke å ha egne regler, sier ordfører Arne Thomassen til NRK.

I mai ble vannscooterforskriften opphevet. Dette åpner for lokale variasjoner i regelverket. Det er dette politiet ikke vil ha noe av.

Agder-politiets leder for sjøtjenesten, Miriam Stausland, sa til NRK i juni at politiet er opptatt av å ha et forståelig brukbart regelverk, og ikke et virvar av kommunale regler.

– Vi ønsker at kommunene skal gå sammen og innføre likest mulig begrensninger hvis de skal innføres, sa Stausland.

– Unødvendig

– Det er viktig for landsdelen å ha et regelverk som sikrer trygghet, like forhold og at det blir lett for politiet å håndtere, sier ordfører Thomassen.

Lillesandsordføreren vil all uvettig kjøring til livs, enten den skjer med vannscooter eller større båter.

– Jeg må si som ordfører har jeg fått henvendelser at det er kjøring som ikke er bra, enten det er båter eller vannscootere. Det er unødvendig å kjøre så nærme land og gjøre det utrivelig, mener Thomassen.

Arne Thomassen utenfor fylkeshuset

Ordfører Arne Thomassen mener politiet må ha et regelverk som de kan håndheve og som er felles for landsdelen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK