Vil ha lavere bomtakster på E18

1. februar ble rabattordningen for tunge kjøretøy endret slik at bomtakstene økte med 80 prosent. Lastebileierforbundet har bedt om ny behandling av saken i Samferdselsdepartementet, sier regionsjef Reidar Retterholt i forbundet. Les mer.

Lastebileierforbundet vil ha lavere bomtakster for yrkestrafikken på E 18 i Aust-Agder, etter at rabattordningen for tunge kjøretøy ble endret 1.februar.