NRK Meny
Normal

Vil ha kroppsvisitering av psykiatriske pasienter

Sørlandet sykehus vil ha rutinemessig kroppsvisitering av psykiatriske pasienter som legges inn ved sykehuset. Et viktig sikkerhetstiltak for både pasienter og ansatte, mener klinikkdirektør.

Psykiatrisk avdeling Sørlandet sykehus Kristiansand

Psykiatrisk sykehusavdeling ved Sørlandet sykehus i Kristiansand.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Helse- og omsorgsdepartementet ønsker endringer i den psykiske helsevernloven og vil gi sykehus og institusjoner en utvidet adgang til å gjennomføre sikkerhetskontroller av pasienter.

Kontrollene kan omfatte kroppsvisitasjon og undersøkelse av pasientenes eiendeler for å hindre innføring av legemidler, rusmidler, skadelige stoffer, farlige gjenstander og rømningshjelpemidler.

Saken har vært ute på høring og Sørlandet sykehus støtter forslaget og ønsker slike rutinemessige kontroller.

Vil ha trygghet

Oddvar Sæther

Klinikkdirektør Oddvar Sæther ved klinikk for psykisk helse ved Sørlandet sykehus.

– Det primære for oss er at det skal være trygt å være innlagt på sykehuset og det skal være trygt å arbeide på sykehuset.

Det sier klinikkdirektør ved klinikk for psykisk helse Oddvar Sæther.

– Vi har sett en utvikling de siste årene at pasienter har med seg ting som er farlige for både seg selv, medpasienter og personale, sier han.

– Vil vi se flyplasslignende kontroller når pasienter skal til behandling på sykehuset?

– Nei. På sikkerhetsavdelinger på sykehus er det allerede i dag en form for gjennomlysing, men dette blir ikke systemet. Men vi må ha en lovmessig hjemmel for å kunne gjøre dette rutinemessig, men ikke slik at det blir en belastning for pasientene, sier Sæther.

– Vil kunne gjøre situasjonen verre

Svein Simonsen

Leder i organisasjonen Mental Helse i Vest-Agder Svein Simonsen.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

Leder i Mental Helse i Vest-Agder, Svein Simonsen, er kritisk til en rutinemessig kroppsvisitasjon av pasienter.

– Vi vet at mange psykiatriske pasienter har problemer med kroppsberøring. En rutinemessig kroppsvisitasjon vil gjøre situasjonen mye verre for disse pasientene. Det vil kunne skape stress-situasjoner og aggresjon, ikke fordi man er vrang, men fordi man rett og slett er syk, sier Simonsen.

Han mener behandlingsinstitusjonene ikke har behov for slike rutinemessige kontroller og at man i dagens lovverk har gode nok kontrollmuligheter ved mistanke om at pasienten har med seg våpen eller narkotika.

– Vi mener også at slik rutinemessig kroppsvisitasjon kan være negativt for helsepersonellet som utfører visitasjonen. Dette vil øke risikoen for at helsepersonell blir mistenkeliggjort i forhold til seksuelle tilnærmelser overfor pasienter, sier Simonsen.

LPP er også kritisk

Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP) er også kritisk til forslaget om økt kontroll og kroppsvisitasjon av pasienter.

«Den foreslåtte endring vil kunne ha større negative konsekvenser, enn å være en løsning», heter det i høringssvaret fra LPP.

Landsforeningen mener det fremstår som lite heldig å gjennomføre så omfattende kontroller av pasienter og fremhever at dette vil ramme personer som er frivillig innlagt på en behandlingsinstitusjon og som selv har bedt om hjelp.

En slik behandling bør være basert på en gjensidig tillit og ikke økt kontroll, mener LPP.