Vil ha krav om mobilfrie skoler

Folkehelsekoordinator Christine Mikkelsen i Grimstad, vil at alle skoler skal bli mobilfrie. Hun mener de unges mobilbruk går på helsa løs.

Martine Wallin til høyre

Julie Ajer-Aultun og Martine Wallin har gjennom barn- og unges kommunestyre i Grimstad bedt skolene komme med forslag til en kampanje som kan fremme fysisk aktivitet og begrense mobilbruk i skoletida, på fritida og i ferier.

Foto: Geir Egeland / NRK

Folkehelsekoordinator Christine Mikkelsen synes unges mobilbruk er så drøy at det går utover den psykiske helsen. Tiden de bruker på mobil, vil hun heller at skal brukes til fysisk aktivitet.

– Det er viktig at skolen blir et sted der de unge får være aktive og sosiale, sier hun.

Skremmende inaktive

Selv om mange skoler allerede er mobilfrie, er det langt ifra alle som har et mobilforbud. Mikkelsen mener at det må bli et krav.

Hun synes det er skremmende å se hvor lite mange unge beveger seg til daglig.

Undersøkelser viser at halvparten av femtenåringene ikke oppfyller anbefalingene om en times fysisk aktivitet hver dag, og ifølge Mikkelsen blir det ikke bedre med tiden.

Man vet at den fysiske aktiviteten faller fra femtenårsalderen og til man blir tjue, sier hun.

At det blir for lite fysisk aktivitet i hverdagen, er det også unge som er enige i. I Grimstad har barn og unges kommunestyre tatt grep for å gjøre noe med dette. De har bedt skolene om å komme med forslag til en kampanje som kan fremme fysisk aktivitet og begrense mobilbruken blant annet i skoletiden.

Martine Wallin

Martine Wallin synes ikke at det er noe problem at de får bruke mobiltelefon på skolen.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Ønsker tilbud som begrenser mobilbruken

Holviga ungdomsskole i Grimstad har vært en mobilfri skole, men nå er det fritt fram for å bruke mobilen igjen.

Det synes femten år gamle Martine Wallin er greit.

– Jeg synes ikke at det er noe problem at vi bruker mobilen på skolen. Det gjør at vi kan høre på musikk i timen, så vi får bedre arbeidsro. Vi kan også bruke den til å søke opp ting, sier hun.

Likevel synes hun det er bra om skolen får et tilbud som gjør at mobilbruken begrenses.

Arne Mowatt Haugland overtok som rektor på Holviga ungdomsskole etter at mobilforbudet var opphevet. Den nye rektoren ser gjerne at skolen blir mobilfri igjen, men mener at det stiller noen krav til skolen.

– Det krever at vi er mer «på» for å finne på andre ting elevene kan holde på med, sier han.