Vil ha full Barbu-omkamp

Det nye forslaget til utbygging i Barbu gir mer grøntareal, men samtidig to høyhus i strandkanten. Det faller i dårlig smak hos velforeningen som vil ha full omkamp om utbyggingsplanene.

Nye planer for Barbu

Bygningene som tidligere var plassert midt i området flyttes til strandkanten slik at det blir mer grøntområde. Men det medfører mer bygging i høyden.

Leder Karl Ragnar Gjertsen i velforeningen i bydelen i Arendal avviser forslaget, og har klaget hele saksbehandlingen inn for fylkesmannen i Aust-Agder.

– Blir egentlig ingen park

Karl Ragnar Gjertsen

Karl Ragnar Gjertsen er glad i grønt og vil ha en 'skikkelig' park i Barbu.

Foto: Privat

Et større grøntområde er langt fra nok til å kompensere for høyhusene som blir nesten 50 meter høye.

– Det er selvfølgelig fint at parken blir dobbelt så stor. Men den såkalte parken i vedtak til reguleringsplan er jo egentlig ikke noen park. Det er et lite grøntområde som er omtrent så stort som de trenger de menneskene som kunne komme til å bo i den vedtatte bebyggelsen, sier Gjertsen.

Slakter høyhusplaner

Han er overrasket over forslaget om to høyhus på nesten 50 meter i strandkanten, og mener plasseringen av disse blir helt feil.

Gjertsen mener slike høyhus på 13-14 etasjer ikke hører hjemme i strandkanten.

– Det området hvor man vil bygge tårnbygg er i den delen av Barbu som har mest sol og bør være tilgjengelig for allmennheten, sier Gjertsen.

Klager på hele prosessen

Ett av punktene i velforeningens klagesak gjelder også forholdet mellom kommunen og utbyggerinteressene i saken.

– Spørsmålet er om ikke kommunen er mer opptatt av utbyggerne enn av beboerne i området, spør Gjertsen.

– Vi klager ikke bare over den siste vedtatte reguleringsplanen. Vi klager over hele prosessen fra arkitektkonkurransen og frem til det reguleringsplanen bygger på, sier Gjertsen til NRK.

Video 78cbb937-88ce-450f-8943-005fe2413577.jpg

VIDEO: Tirsdag ble det lagt frem nye planer for Barbu.