Velger Frankfurt foran London

Næringslivet i kristiansandsregionen har direkterute fra Kjevik til Frankfurt i Tyskland på toppen av ønskelista.

KLM-fly mot Kjevik fra sør

Flere bedrifter mener det er tydelig behov for ei flyrute til Frankfurt.

Foto: Leif Dalen / NRK

Det viser en fersk undersøkelse som i dag ble presentert på Kjevik.

– Det viktigste som kom fram i undersøkelsen var at næringslivet har et tydelig behov for ei direkterute til Frankfurt. Det var overraskende, sier Sigrid Tellefsen i Brukerforum for Kristiansand lufthavn Kjevik.

Bygging Kjevik

Brukerforum for Kristiansand lufthavn Kjevik var på befaring i det som skal bli den nye utenlandsterminalen, som snart er ferdig.

Foto: Kai Stokkeland / NRK
Tegning fra planene for nye Kjevik

Det er store planer for Kjevik.

Foto: Tegning fra planene for nye Kjevik

Et annet viktig funn er at næringslivet regner med vekst i antall flyreiser i årene som kommer, ifølge Tellefsen.

– Hovedgrunnen til at bedriftene tror de vil trenge flere flyreiser er økt internasjonalisering, økte ordrereserver og at man regner med å få flere ansatte.

Undersøkelsen viser også at det er ønske om parkeringshus og på sikt en egen fraktterminal på Kjevik.

Vridning mot Sør-Amerika

Frithjof Ruud i NODE Infrastrukturutvalg sier bedriftene foretrekker Frankfurt som nytt knutepunkt framfor London Heathrow, fordi man ser at det er lettere å oppnå en god ruteforbindelse den veien og videre mot Sør-Amerika.

Omvisning Kjevik

Avinor og representanter for næringslivet på befaring ved den nye terminalen.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

– Vi ser at aktiviteten vil forskyve seg fra Østen mot Sør-Amerika på grunn av offshorevirksomheten som er på gang i Brasil og Mexico. Derfor ser bedriftene behovet for å bedre ruteforbindelsene den veien, sier Ruud.

– Hvordan vil en Frankfurt-rute helt konkret hjelpe dere?

– Det vil åpne muligheten til å få fram både folk og gods til den del av verden på en mer smidig og sikker måte enn i dag og det vil redusere både reisetid og transporttid, sier Ruud.

Se video:

Presentasjon av ny terminal og andre planer for utbygging av Kristiansand lufthavn Kjevik.

Slik blir den nye terminalen: