Vil ha fortgang i veiplaner

Representanter fra sju kommuner i Agder og Telemark satte seg sammen i dag for å jobbe for å få fortgang i planene om ny E-18 fra Tvedestrand og østover.

De håper at ny vei vil gi vekst i befolkningen. Derfor satt sju kommuner fra Telemark og Agder seg sammen i dag, for å jobbe for å få fortgang i planene om ny E-18 fra Tvedestrand og østover