Vil ha hummerreservat langs hele kysten

Alle kommuner langs kysten bør opprette egne fredningsområder for hummer. Det mener Fiskeridirektoratet som nå ber flere kommuner melde seg.

hummer

Første hummerreservat ble etablert i 2006. Nå kan hummeren få fredede områder langs hele kysten.

Foto: Havforskningsinstituttet

Erik Ludvigsen

Erik Ludvigsen i Fiskedirektoratet vil ha så mange hummerreservat som mulig.

Foto: Espen Bierud / NRK

Erfaringene fra reservater i Aust-Agder har vært så positive for den lokale hummerbestanden, at myndighetene ønsker å gjøre dette til en nasjonal ordning.

Det bekrefter regiondirektør i Fiskeridirektoratet, region Sør, Erik Ludvigsen.

– Jo flere slike områder vi får etablert, jo større effekt vil det ha generelt på hummerbestanden.

– Her er det hummer overalt

Forskningssjef ved Flødevigen i Arendal, Jan Atle Knutsen, viser det aller første fredningsområdet for hummer her i landet. Fangstforbudet i det kvadratkilometer store området i skjærgården utenfor Arendal har fått havets kardinal til å formere seg uforstyrret.

Jan Atle Knutsen

Forskningssjef Jan Atle Knutsen viser hvor hummerreservatet ligger.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Det er hummer overalt her - mye mer hummer her enn andre steder.

Vi ser på høsten når hummerfisket begynner at mange er fristet til å legge seg helt inntil grensene for reservatet, og de rapporterer om gode fangster, sier Knutsen.

Det er de gode resultatene fra fredningsområdet i Arendal og lignende prosjekter i Risør og Tvedestrand, som gjør at fiskerimyndighetene nå vil ha samtlige kystkommuner som har hummer, til å opprette egne hummerreservater.

Ikke konfliktfritt

Hummerbestanden er på historisk lavmål, og flere reservat kan få stor betydning, sier Erik Ludvigsen i Fiskeridirektoratet.

– Vi ser at der hvor det er etablert fredningsområder har det god effekt. Kan vi få dette flere steder vil det forhåpentligvis også ha en god effekt der, sier Ludvigsen.

Men å frede et større område midt i skjærgården er ikke konfliktfritt. Ordningen skapte sterke reaksjoner fra bl.a. fiskere da et slikt fiskeforbudsområde ble opprettet i Tvedestrand.

Erfaringene fra Arendal viser imidlertid at det er mulig å unngå konflikter, mener Jan Atle Knutsen.

– Det var avgjørende viktig at vi spilte på lag med fiskerne og med kommunen, sier han.

Positiv ordfører

Lillesand er trolig neste sørlandskommune ut med eget fredningsområde for hummer, og ordfører Arne Thomassen er positiv.

– Dette er viktig. Her er det snakk om at flere kystkommuner må ha reservat og da er det viktig at vi tar vår del. Vi må finne et areal som gir god effekt. Hummerbestanden skal økes. I tillegg får du en ekstra bonus når du verken kan fiske med garn eller teiner så øker også bestanden av fisk, sier Thomassen.