NRK Meny
Normal

Frykter nedleggelse med få elever

Ordføreren i Lyngdal mener fylkesrådmannen planlegger den videregående skolen i byen så liten at den om få år vil forsvinne.

Jan Kristensen (H)

Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal ønsker at man vurderer økonomien i å transportere flesteparten av elevene fra Lyngdal til Farsund.

Foto: Torrey Enoksen / Farsunds Avis

– Jeg reagerer på at fylkesrådmannen fordeler linjevalget ut fra samme modell som de la opp til med innstillingen til fylkestinget, og føler det er omkamp om det vedtaket som ble gjort før jul. Det kan vi ikke godta, sier ordfører Jan Kristensen i Lyngdal.

Vest-Agder fylkesting bestemte i desember at fire av de fem videregående skolene i Lister skal beholdes i framtida. Den videregående skolen i Vanse blir lagt ned, mens studiestedene i Farsund, Flekkefjord, Lyngdal og Kvinesdal består, med Farsund og Flekkefjord som hovedskoler med rektor og administrasjon.

– Utarming av Lyngdal

Lyngdalsordføreren reagerer på at fylkesrådmannen legger opp til 135 elevplasser i Lyngdal, mot over 500 elevplasser i Farsund.

– Nå legges det opp til små skoler i Lyngdal og Kvinesdal, men vi kjenner til at en skole med under 250 elever ikke er noen god skole. Dette er første trinn til å legge ned skolen i Lyngdal og det kan vi ikke akseptere.

Han mener elevtallet og fagene burde vært fordelt mer jevnt mellom de to stedene, gjerne 50/50, selv om Farsund i dag har større elevmasse enn Lyngdal.

– Lyngdal er i sterk vekst og vi vet at elevmassen i Lyngdal vil være større enn i Farsund om fire til fem år. Dersom vi sitter igjen med en by uten et videregående skoletilbud, er det trasig med tanke på den veksten vi har, sier Kristensen.

Han sier han ikke er imot en stor skole i Farsund, men at elevtallet og fagene må fordeles mer jevnt mellom Farsund og Lyngdal.

Høring

Kristin Tofte Andresen

Konstituert fylkesrådmann i Vest-Agder Kristin Tofte Andresen ser frem til mange gode forslag når skolevedtaket skal ut på høring frem til April.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Den konstituerte fylkesrådmannen i Vest-Agder Kristin Tofte Andresen svarer på ordfører Kristensens kritikk.

– Det er ingenting som er bestemt ennå, dette skal ut på høring og en beslutning vil bli tatt i fylkestinget i april, sier Andresen.

Fylkesutdanningssjef Arly Hauge referer til det fylkestinget bestemte i desember.

– Det ble i desember bestemt at vi skal ha to hovedskoler i Lister-regionen med hver sitt tilhørende studiested. Farsund er en av hovedskolene med Lyngdal som tilhørende studiested. Da Farsund skal inneholde både yrkesfaglig og studiespesialiserende linjer, i motsetning til Lyngdal, har skolen i Farsund flere elevplasser.