Vil ha fire innganger til Agder

Tidligere Gjerstad-ordfører Rune Hagestrand mener det bør bygges fire inngangsportaler, én i hver ende av Agder, når fylkene slås sammen. Dette vil ifølge Hagestrand kunne bidra til en felles identitet for det nye storfylket.

Tidligere Gjerstad-ordfører Rune Hagestrand mener det bør bygges fire inngangsportaler, én i hver ende av Agder når fylkene slås sammen.