Hopp til innhold

Vil ha fem kommuner på Agder

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl foreslår at Agder på lang sikt skal bestå av fem kommuner, mot 30 i dag.

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl

Fylkesmann Stein A. Ytterdahl la frem sitt forslag til Agders nye kommunekart i dag.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder presenterte i dag sin anbefaling til ny kommunestruktur på Agder. I et møte med alle sørlandsordførerne på Fevik i dag forklarte han at Agder på sikt bør bestå av fem kommuner. I dag er de to fylkene oppdelt i 30 kommuner.

– Disse fem kommunene har utgangspunkt i det regionale samarbeidet som har vokst frem, sier Ytterdahl.

De fem kommunene han ser for seg blir Østre Agder, Kristiansandsregionen, nye Lindesnes, Listerregionen og Setesdalsregionen.

Han går dermed mot flertallet i de fleste folkeavstemningene om kommunesammenslåing som ble holdt tidligere i år.

– K5 haster

Ytterdahl kom også med forslag om hvilke sammenslåinger som bør gjennomføres nå.

Det som, ifølge Fylkesmannen, haster er å slå sammen de fem kommunene i Kristiansandregionen: Lillesand, Birkenes, Kristiansand, Songdalen og Søgne.

– Vi mener at Kristiansand og nabokommunene er veldig moden for sammenslåing. Alt tilsier at Stortinget kan vedta en storbykommune rundt Kristiansand. Alternativt kan triangelet Søgne, Songdalen og Kristiansand være et trinn på veien til K5, sier Ytterdahl.

Lillesandsordføreren vil ikke ha nye forhandlinger om kommunesammenslåinger i kristiansandsregionen.

– Nå er det opp til Stortinget å avgjøre dette. Befolkningen i Lillesand har sagt nei, men her anbefaler Fylkesmannen faglig et ja til sammenslåing. Jeg tror folk er komfortable med det, sier Lillesands ordfører Arne Thomassen.

Kristiansandsordfører Harald Furre berømmet fylkesmannen for å komme med modige forslag. Han støtter en sammenslåing med fem kommuner i Kristiansands-området, men sier at en løsning med Kristiansand, Søgne og Songdalen også er interessant.

"Nye" Vest-Agder

Slik ser Fylkesmannen for seg kommunekartet på Sørlandet i fremtiden.

Foto: NRK

.

Fylkesmannen vil også slå sammen de tre kommunene i mandalsområdet: Mandal, Marnardal og Lindesnes nå. I tillegg vil han slå sammen Vennesla og Iveland, samt Lyngdal og Audnedal.

– Forutsetningen for Lyngdal og Audnedal-sammenslåingen må være under forutsetningen at denne kommunen skal inn i en fremtidig Lister-kommunen, sier Ytterdahl.

Østre Agder - én kommune

I østre Agder mener Fylkesmannen at det er viktig å bygge bykraft.

– Etter våre vurderinger bør Arendal, Grimstad og Froland danne en vekstkraftig bykommune. Men det er naturlig å se hele østre Agder som én kommune, sier Fylkesmannen.

Fylkesmannen mener den ideelle løsningen er å slå sammen Arendal med sju nabokommuner, men sier tiden ikke er moden nå. Han mener et alternativ kan være at Risør og Gjerstad slås sammen, og at de seks Arendal går sammen.

Setesdal

På sikt mener han det bør det jobbes mot at Evje blir sentrum i en Setesdalsregion.

– Der kan Åseral bli en naturlig del men Åseral kan også se mot Lindesnesregionen, legger han til.

Lang debatt

Diskusjonen om kommunestrukturen i Norge har pågått i lang tid, og politikerne i sørlandskommunene har enten avslått muligheten for å slå seg sammen med andre kommuner, eller forhandlet frem ulike intensjonsavtaler om sammenslåing.

Det er sentrale myndigheter og regjeringen som gjennom kommunereformen har bedt kommunene se på mulige sammenslåingsløsninger for å lage større og mer robuste kommuner med et godt tilbud til sine innbyggere.

Innbyggerne i flere kommuner på Sørlandet har også fått sagt sitt gjennom folkeavstemninger.

Så langt har folkeavstemningene og de politiske drøftingene ført til intensjonsavtaler mellom flere kommuner.

Det er regjeringen som skal konkludere våren 2017 og lage det nye kommunekartet for Norge.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 00 0,61 kr
Dyrest kl. 11 0,65 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,6 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %