Hun vil ha ett fylke og 7-8 kommuner på Agder

Regiondirektør Siri Mathiesen i NHO ønsker snarest å slå sammen Agder-fylkene til ett fylke og at dette fylket kun består av 7–8 kommuner.

Siri Mathisen

Regiondirektør i NHO Siri Mathiesen på Agderkonferansen 2015.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

På Agderkonferansen 2015 i Kristiansand sa regiondirektøren at dagens kommunestruktur er 50 år gammel og moden for endring.

– Når vi har en kommunestruktur som er 50 år gammel så tror jeg faktisk det hadde vært smart å se på om ikke den skal gjøres litt annerledes, sa Mathiesen til de fremmøtte.

Hun mener landsdelen må fremstå attraktiv for næringslivsutvikling og at ett fylke og færre kommuner vil være nødvendig for å få dette til.

– Hva ville du ha gjort dersom du var statsminister for en dag?

– Jeg ville ha benyttet dagen til å slå sammen kommuner og ved slutten av arbeidsdagen hadde vi hatt ett fylke og 7–8 kommuner på Agder, sa Mathiesen.

– Må samle oss

Siri Mathiesen og Jon Rolf Næss på Agderkonferansen

Siri Mathiesen NHO og Bykle-ordfører Jon Rolf Næss snakket om fremtidsvisjoner for Sørlandet på Agderkonferansen.

Foto: NRK-livestream

Hun utdyper saken overfor NRK i en pause.

– Vi må konsentrere oss om færre kommuner og bli et tyngdepunkt. Kristiansand må bli den femte største byen i Norge og vi kan nå bli slått av Grenlands-byen og Buskerud-byen. Det handler om å ta en posisjon og bli tydelige.

– Hva er ditt budskap til politikerne?

– Bedrifter trenger oppegående, store, innovative, kompetansedrevne kommuner og offentlig sektor. Vi ser at den ekspansive perioden vi har hatt er litt over. Derfor er det viktig at vi bretter opp ermene og tar tak og bygger en struktur som skal være bærekraftig om 50–70 år, sier hun.

– Hva synes du om politikernes holdninger til kommunereformen?

– Jeg synes de er litt for mye her og nå. Det er fort å bli nærsynt. Jeg skulle ønske at de var litt mer visjonære og fremsynte, sier Mathiesen.

Samarbeider godt

Tore Ulstein

NHO-president Tore Ulstein på Agderkonferansen.

Foto: NRK-livestream

President i NHO Tore Ulstein deltar også på Agderkonferansen.

Han sier til NRK at Sørlandet som landsdel har en god tradisjon i å samarbeide og må fortsette med dette.

– Jeg tror for fremtiden at det er viktig med økt samspill og tenke litt på tvers av tradisjonelle skiller og bransjer og bruke dette til å utvikle nye ting, sier han.

Ulstein utfordrer landsdelen til å tørre å tenke større.

– Her er det et potensial til å bruke det landsdelen har og dra dette videre basert på den kompetansen man har, men tenke litt nytt, sier NHO-presidenten.

Flere av innlandskommunene på Agder vil oppleve en stor befolkningsøkning i tiårene framover. Det viser en analyse som ble presentert i dag. Iveland er en av kommunene som kommer til å vokse.