NRK Meny
Normal

Vil ha eksamen før russefeiring

Kristelig Folkeparti i Aust-Agder mener eksamen og russetid ikke bør gå hånd i hånd. Nå foreslår de en prøveordning der eksamen kommer før feiring.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad og KrF vil at Aust-Agder skal ha en prøveordning der eksamen kommer før feiring.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Det er årsmøtet til KrF i Aust-Agder som kommer med flere resolusjoner lørdag.

En av uttalelsene er at russen bør ha eksamen før de feirer at de er ferdige på skolen, og de foreslår nå en prøveordning på Sørlandet.

Vil starte russefeiring 17. mai

I uttalelsen til KrF står det at dagens løsning, der feiringen kommer først, ikke er ideell.

– Russens faglige prestasjoner svekkes, og slutten på 13 års skolegang bør kunne feires på en bedre måte enn i dag, uttaler årsmøtet i Aust-Agder KrF.

Russ

Russen feirer at de er ferdige med 13 års skolegang. Det eneste de mangler under en slik feiring er eksamen.

Foto: NRK

De støtter seg til tall fra en landsdekkende undersøkelse TNS Gallup gjorde for Forbundet Mot Rusgift i 2008.

Der stod det at 70 prosent av russen mener at deres faglige prestasjoner vil svekkes som en direkte konsekvens av russetiden, og at 80 prosent ønsker å avvikle eksamen før russetiden begynner.

Partiet mener det neppe har blitt noe bedre de siste årene, og vil ha endringer.

De mener at de skriftlige eksamenene må legges til dagene før 17. mai, og at russefeiringen starter på nasjonaldagen og varer ut måneden.

Deretter bør skolen avsluttes med muntlige eksamener i begynnelsen av juni, mener partiet.

– Bør bli prøveordning i Aust-Agder

Det var Kristelig Folkepartis Ungdom som fremmet forslaget som ble vedtatt på fylkesårsmøtet.

– Kunnskapsministeren har åpnet for forsøk, og her bør Aust-Agder melde seg på, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad til NRK.no lørdag ettermiddag.

Kunnskapsministeren har åpnet for forsøk, og her bør Aust-Agder melde seg på.

Kjell Ingolf Ropstad, KrF

Han har tidligere vært leder av KrFU.

Nå kommer han og resten av årsmøtet med en oppfordring til Aust-Agder fylkeskommune.

De vil at fylkeskommunen søker Utdanningsdirektoratet om å gjennomføre en prøveordning med skriftlig eksamen før russetiden i 2015.

Det innebærer at eksamensperioden avsluttes senest 16. mai, og at 17. mai markerer starten på russetiden.

Vedtok flere resolusjoner

Årsmøtet i Aust-Agder KrF kom med flere resolusjoner lørdag.

De uttaler blant annet at de vil ha et nytt fengsel til Agder nå, på grunn av den store mangelen både på lukkede soningsplasser og på varetektsplasser.

Det står ikke noe om hvor fengselet bør ligge.

Ellers uttaler KrF at de vil stoppe søndagsåpne butikker.

De mener det er viktig av hensynet til arbeidstakeres sosiale og velferdsmessige behov.

Ellers uttalte partiet skuffelse over at det ikke lå inne oppstart på noen større samferdselsprosjekter for fylket i statsbudsjettet.

De ønsker penger for å fremskynde byggingen av ny E18 mellom Arendal og Tvedestrand.