Vil ha egen helseordfører

Ordføreren i Evje og Hornnes vil ha en egen helseordfører for alle kommunen i Setesdal.

Bjørn Ropstad (KrF)

Samhandlingsreformen som trer i kraft i januar vil tvinge kommunene til å samarbeide tettere. Ordfører I Evje og Hornnes, Bjørn Ropstad, mener Setesdals-kommunene bør opprette en samkommune for å møte de utfordringene i helsesektoren.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Bjørn Ropstad mener dette er nødvendig hvis de fire små kommunene i dalen skal klare å gi et godt nok helsetilbud i framtida.

– Det betyr at vi får et eget kommunestyre, en egen ordfører og en egen administrasjon, som skal styre alt som har med helse å gjøre i denne regionen, sier Ropstad.

De fire kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Bykle og Valle har samlet sett få innbyggere. Et svært tett samarbeid mellom dem er nødvendig, for å gi et godt helsetilbud til innbyggerne i framtida, mener Ropstad.

Må samarbeide mer

Det er en såkalt samkommune Bjørn Ropstad vil ha, en spesialkommune som tar seg av alt av helse, omsorg og pleiesaker i dalen.

Samhandlingsreformen er en viktig bakgrunn for Ropstads forslag om en samkommune. Reformen trer i kraft 1. januar 2012, og går ut på at kommunene skal få en større del av ansvaret for helsevesenet i framtida.

Kommunene og sykehusene får plikt til å inngå avtaler, for å vurdere om det vil være lønnsomt å gå sammen om å etablere nye behandlingstilbud i kommunene.

Kommunene skal også få penger til å betale for pasienter som er ferdig behandlet på sykehus, slik at de kan komme hjem til kommunen i stedet for å ta opp plasser på sykehuset.

Det arbeides nå med planer om et nytt lokalmedisinsk senter på Evjemoen, for Setesdal og andre kommuner i indre Agder. Bakgrunnen er nettopp samhandlingsreformen.

Skal på studietur

Det eksperimenteres med en samkommune-modell to andre steder i landet, og nå drar de politiske toppene i Setesdal til Namsos på studietur for å se hvordan de gjør det der.

– Jeg tror dette er den måten vi kan få løst problemene på og ha politisk styring, sier Ropstad.

Fra 2010 finnes det to samkommuner i Norge, begge i Nord-Trøndelag. Innherred samkommune er et forpliktende og langsiktig samarbeid mellom kommunene Levanger og Verdal.

Knut Austad

Ordfører i Bygland, Knut A. Austad, har ikke tro på at en samkommune er løsninga for Setesdal.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Midtre Namdal samkommune består på samme måte av kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes og Overhalla.

Ikke enig

Men Ropstads forslag er dramatisk og vil skape debatt.

Ordfører i Bygland, Knut A. Austad, er allerede klar i sin tale.

– Jeg har ikke sansen for samkommunen.

Austad mener man må finne andre løsninger for organiseringa av framtidas helsetjenseter i kommunene.