Vil ha bro over Pollen

Tanken om en bro over Pollen i Arendal har eksistert i en årrekke. Nå børster handelsstandsforeningen i Arendal støv av forslaget igjen.

Pollen i Arendal
Foto: Erik Wiig Andersen, NRK Sørlandet

Handelsstandsforeningen Arendal Sentrum har i mange år jobbet for å få en bro som kan binde sammen Tyholmen og Langbrygga, men forslaget er aldri blitt realisert.

- Vi har alltid sagt at en slik bro vil være positivt for Arendal, sier markedssjef Marianne Inntjore i Arendal Sentrum.

- Estetisk bro viktigst!

- En slik bro vil sørge for at folk sirkulerer mer i sentrum, sier Inntjore. Forslaget har vært omstridt, blant annet fordi motstanderne har vært redd for ødelegge estetikken og utsikten i Pollen.

- Vi er ikke ute etter å ødelegge verken estetikk eller utsikt, men vi tror en bro vil gjøre Pollen mer tilgjengelig for folk og det må settes stor fokus på utseende, estetikk og funksjonalitet, sier Inntjore til NRK.

Støtte fra Ap

Inntjore får støtte fra Arbeiderpartiet i Arendal, som har programfestet bro.

Men Ap-ordfører i Arendal, Torill Rolstad Larsen, legger vekt på at flere enn kommunen må være med å bidra økonomisk. Og ifølge Inntjore vil handelsstandsforeningen ta sin del.

Grønt lys fra havnevesenet

Havnevesenet i Arendal gir grønt lys for å lage bro over Pollen. En av grunnene til at forslaget har strandet tidligere, er at en bro vil føre til at større båter og seilbåter ikke vil kunne få adgang til havnebassenget. Men dette vil ikke gå utover antall gjesteplasser, ifølge havnefogd Rune Hvass.

- En bro vil hindre at de største fritidsbåtene å komme inn Pollen, men det er ikke noe problem for havna så lenge vi har alternativ som gjestehavna.

Hvass understreker likevel at dette forslaget er en estetikk- og byutviklingsproblematikk enn en havneproblematikk.