NRK Meny
Normal

Vil ha høyhastighets bredbånd til Bortelid og Ljosland

Åseral kommune vil ha bredbånd til hyttefolket på Ljosland og Bortelid. Nå søker kommunen om pengestøtte.

ljosland

Åseral kommune vil søke om tilskudd til utbygging av bredbånd på Ljosland og Bortelid. Bildet er fra Ljosland i april i fjor.

Foto: Andreas Sandtveit

Åseral kommune vil søke om tilskudd til utbygging av bredbånd på Bortelid og Ljosland. De siste årene har det vært massiv hyttebygging i disse områdene, men fremdeles er den mobile komminikasjonen dårlig utbygd.

bortelid

Bortelid har hatt en kraftig vekst de siste årene, og kommunen mener det er på høy tid å få bygget ut høyhastighets bredbånd.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Nå vil kommunen bygge ut høyhastighets bredbånd til innbyggere, næringsliv og fritidsboliger i områder som i dag mangler et tilfredsstillende tilbud.

Kommunen vil søke NKOM (Nasjonal kommunikasjon myndighet, tidligere Post- og teletilsynet) om støtte.

Prioriterer hytteområdene

Dette er områdene Åseral kommune vil prioritere:

  • Egså - Flystveit – Sandvatn
  • Åknes – Austegard – Espelid
  • Ljosland
  • Bortelid

Kommunen skriver på sin nettside:

Det er bygd ut fiberbasert aksessnett til deler av kommunen, men fleire plasser har eit aksessnett basert på ADSL og mobilsignal med låg kapasitet og kvalitet. Einskilde har i dag ikkje noko tilbod i det heile tatt.

For å betra situasjonen vil Åseral kommune sjå på ei utbygging og eventuelt søkja om finansiering til å byggja ut høghastigheits breiband til innbyggjarar, næringsliv og fritidsbustader i område som i dag manglar eit tilfredsstillande tilbod.

Må oppfylle kriterier for å få støtte

Åseral kommune må oppfylle seks kriterier for å få støtte fra NKOM (Nasjonal kommunikasjon myndighet):

  • Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende kvalitet
  • Kostnadseffektiv nettutbygging i hvert enkelt prosjekt
  • Lokal medfinansiering
  • Plan for bærekraftig drift etter at utbygginga er gjennomført
  • Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  • Hvor viktig utbygginga er for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere, næringsliv og besøkende

Kommuner og fylkeskommuner kan søke NKOM om støttefrem til 15. mai.